Bilmarknaden november 2023

By on 3 december, 2023
Bild: Vroom

Nybilsregistreringarna för november kommer in i nivå med 2022 (-0,6%). Tjänstebilsmarknadens fortsatta uppgång (+20%) väger tillsammans med bidra,g från offentlig sektor och hyrbilsbolag upp fallet på privatmarknaden som backar 18%. 6 av 10 personbilar var laddbara och 4 av 10 elbilar.

Privatleasingandelen i november var 47% (59%).

Nyregistreringar November 2023

I november nyregistrerades 25 303 personbilar vilket var en minskning med 0,6% jämfört med november 2022. Största märke var Volvo med 15,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,1% följt av Toyota med 9,3% andel. Hittills under 2023 har 258 144 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 3,3% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 14,1% i november jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 859 lätta lastbilar i november. Största märke var Volkswagen med 34,9% av registreringarna, därefter Mercedes-Benz med 14,1% och Ford med 13,2% andel. Hittills under 2023 har 38 824 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 27,0% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar utgjorde 60,6% av nybilsregistreringarna i november. Av dessa var 39,6% elbilar och 21,0% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 64,8% där el stod för 42,6% och laddhybrider 22,2%.

Hittills under 2023 har 154 421 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 59,8% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 54,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade med 7% i november jämfört med föregående år och landade på totalt 10 041 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 15,1% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 13,2% och Volvo med 12,1% andel.

Under 2023 har det registrerats 100 499 elbilar vilket är en ökning med 31% jämfört med 2022.

I november nyregistrerades 5 305 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 6% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Volvo som stod för 34,7% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 21,4% och BMW med 9,1%.

Under 2023 har det registrerats 53 922 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 8% jämfört med 2022.

Nyregistreringar November 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 25 303 -1% 258 144 +3%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 859 +14% 38 824 +27%
Tung lastbil(>16t) 435 -25% 6 161 +26%
Släp 2 310 -15% 35 390 -23%
Husbil 118 -11% 2 443 -18%
Övrigt 3 156 +-0% 42 556 -8%
Total 35 181 -1% 383 518 +1%

Försäljning nya bilar

I november månad levererades 22 184 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 1,0% jämfört med november 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,4% och Kia med 8,8%.

Hittills under 2023 har 223 534 nya personbilar levererats vilket är samma nivå som under 2022.

Försäljning nya bilar November 2023 YTD 2023
Antal bilar 22 184 223 534
Utveckling vs 2022 (%) +1% +-0%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +221 -20

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 9 091 nya bilar vilket är en minskning med 18,0% jämfört med november 2022. Största märke på privatmarknaden var Kia med 12,9% marknadsandel, därefter Toyota med 12,4% och Volvo med 7,7%. Privatleasingandelen var 47% i november.

Hittills under 2023 har 93 888 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 22,5% jämfört med 2022.

Privatmarknaden November 2023 YTD 2023
Antal bilar 9 091 93 888
Andel av totalmarknaden 41% 42%
Utveckling vs 2022 (%) -18% -22%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -1 994 -27 242

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 20,3% i november jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 9 054 bilar. Största märke var Volvo med 20,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,4% och Tesla med 13,0% andel.

Hittills i år har 86 314 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 31,8% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* November 2023 YTD 2023
Antal bilar 9 054 86 314
Andel av totalmarknaden 41% 39%
Utveckling vs 2022 (%) +20% +32%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +1 529 +20 843

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade med 4,6% i november jämfört med föregående år. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år November 2023 YTD 2023
Antal bilar 28 390 331 015
Utveckling vs 2022 (%) +5% +2%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +1 239 +7 909
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 68 dagar

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login