Bilmarknaden september 2022

By on 5 oktober, 2022
Bild: Vroom

I september valde såväl privatkunden som tjänstebilsföraren el som drivmedel, populäraste modellen bland privatköparna var Kia Niro medan tjänstebilsföraren valde en Volkswagen ID.4.

Eldrivna bilar utgjorde 35,5% av nybilsmarknaden under månaden. Mer än varannan bil som köptes av en privatperson var leasad (55%).

Nyregistreringar september 2022

I september nyregistrerades 21 840 personbilar vilket var en minskning med 2,6% jämfört med september 2021. Största märke var Volkswagen med 12,4% av registreringarna, därefter Volvo med 11,4% och Kia med 10,7% andel. Hittills under 2022 har 202 141 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 11,6% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 10,2% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 284 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 24,7% av registreringarna, därefter Ford med 21,6% och Mercedes-Benz med 13,2% andel. Hittills under 2022 har 24 608 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,1% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för 55,6% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 35,5% elbilar och 20,0% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 105 340 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 42,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 5% jämfört med september 2021 och landade på totalt 7 764 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 12,0% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 11,9% och Tesla med 11,8% andel. 

I september nyregistrerades 4 371 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 1% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 24,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 19,6% och Mercedes-Benz med 13,2%.

Nyregistreringar September 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 21 840 -3% 202 141 -12%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 284 +10% 24 608 -14%
Tung lastbil(>16t) 543 +33% 3 808 -4%
Släp 4 339 -13% 39 756 -18%
Husbil 222 +17% 2 670 -31%
Övrigt 3 187 +2% 39 982 +6%
TOTAL 33 415 -2% 312 960 -11%

Försäljning nya bilar

I september månad levererades 18 828 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta innebär en minskning med 8,9% i jämförelse med september 2021. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 13,5% marknadsandel, därefter Kia med 10,9% och Volvo med 10,1%.

Hittills under 2022 har 176 322 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 13,8% jämfört med samma period 2021.  

Försäljning nya bilar September 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 828 176 322
Utveckling vs 2021 (%)        -9% -14%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -1 844 -28 286

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 9 897 nya bilar vilket är en minskning med 20,8% jämfört med september 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,4% och Toyota med 11,1%. Privatleasingandelen var i september 55%.

Hittills under 2022 har 97 022 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 10,6% jämfört med 2021. 

Privatmarknaden       September 2022 YTD 2022
Antal bilar 9 897 97 022
Andel av totalmarknaden 53% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -21% -11%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -2 598 -11 487 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 4,7% i september jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 5 948 bilar. Största märke var Volkswagen med 16,1% marknadsandel, därefter Volvo med 14,7% och BMW med 9,9% andel.

Hittills i år har 49 731 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta innebär en minskning med 26,6% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* September 2022 YTD 2022
Antal bilar 5 948 49 731
Andel av totalmarknaden 32% 28%
Utveckling vs 2021 (%) +5% -27%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) +268 -17 994

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i september med 18,2% jämfört med september 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       September 2022 YTD 2022
Antal bilar 29 514 268 913
Utveckling vs 2021 (%) -18% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 565 -59 370
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 60 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.
Följande fyra rapporter publiceras månadsvis: 
✓ Nyregistreringar
– visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.
✓ Drivmedel & Miljö PB
-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.
✓ Försäljning nya bilar PB
– visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
✓ Försäljning nya bilar LLB
– visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

You must be logged in to post a comment Login