Bilmarknaden september 2023

By on 4 oktober, 2023
Bild: Vroom

September månads försäljning* av personbilar ökar med 24% i jämförelse med fjolåret, drivet av bilar som hämtas ut av tjänstebilskunden (+57%).

Privatmarknaden ökar något (+4%). Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 64% vilket är över föregående år (56%). Elbilar utgjorde 45% och laddhybrider 19%.

Nyregistreringar September 2023

I september nyregistrerades 28 237 personbilar vilket var en ökning med 29,3% jämfört med september 2022. Största märke var Tesla med 11,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,7% följt av Volvo med 11,5% andel. Hittills under 2023 har 208 253 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 3,0% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 36,7% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 4 489 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 29,9% av registreringarna, därefter Ford med 14,1% och Mercedes-Benz med 12,7% andel. Hittills under 2023 har 30 775 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 25,1% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för 63,9% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 45,0% elbilar och 18,9% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 55,6% där el stod för 35,6% och laddhybrider 20,0%.

Hittills under 2023 har 124 165 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 59,6% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 64% jämfört med september 2022 och landade på totalt 12 696 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 26,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 13,7% och MG med 10,1% andel.

Under 2023 har det registrerats 81 269 elbilar vilket är en ökning med 40% jämfört med 2022.

I september nyregistrerades 5 350 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 22% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Kia som stod för 23,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 21,6% och Mercedes-Benz med 12,6%.

Under 2023 har det registrerats 42 896 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 9% jämfört med 2022.

Nyregistreringar September 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 28 237 +29% 208 253 +3%
Lätt lastbil(<3,5t) 4 489 +37% 30 775 +25%
Tung lastbil(>16t) 216 -60% 5 395 +42%
Släp 3 013 -31% 30 259 -24%
Husbil 184 -17% 2 154 -19%
Övrigt 3 107 -2% 36 576 -9%
TOTAL 39 246 +18% 313 412 +-0%

Försäljning nya bilar

I september månad levererades 23 674 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 24,0% jämfört med september 2022. Flest nya bilar sålde Tesla med 14,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,1% och Volvo med 9,5%.

Hittills under 2023 har 177 163 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 1,4% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar September 2023 YTD 2023
Antal bilar 23 674 177 163
Utveckling vs 2022 (%) +24% -1%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +4 577 -2 487

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 10 460 nya bilar vilket är en ökning med 3,6% jämfört med september 2022. Största märke på privatmarknaden var Kia med 12,1% marknadsandel, därefter Tesla med 11,8% och Toyota med 9,4%. Privatleasingandelen var 47% i september.

Hittills under 2023 har 75 364 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 24,4% jämfört med 2022.

Privatmarknaden September 2023 YTD 2023
Antal bilar 10 460 75 364
Andel av totalmarknaden 44% 42%
Utveckling vs 2022 (%) +4% -24%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +368 -24 325

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med hela 56,8% i september jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 9 479 bilar. Största märke var Tesla med 21,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Volvo med 12,4% andel.

Hittills i år har 69 019 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 36,0% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* September 2023 YTD 2023
Antal bilar 9 479 69 019
Andel av totalmarknaden 40% 39%
Utveckling vs 2022 (%) +57% +36%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +3 435 +18 281

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 1,5% jämfört med september 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år September 2023 YTD 2023
Antal bilar 29 958 272 183
Utveckling vs 2022 (%) +1% +1%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +428 +3 266
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 70 dagar

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

You must be logged in to post a comment Login