Blommor, fjärilar och så en och annan gök

By on 23 maj, 2018
Nu i maj, när längtan ut i naturen vaknar, går att söka efter ängar, betesmarker och skogsbryn i närheten - fina miljöer för en picknick. Det går till och med att söka efter göken, fast de uppgiftena är inte heltäckande för hela landet.

I e-tjänsten TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla växter från 300 000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige. Igår 22 maj var det biologiska mångfaldens dag, och just nu blommar bland annat gullviva, backsippa och jungfrulin. I dag finns knappt 9000 hektar ängsmarker, en rejäl minskning sedan slutet av 1800-talet då två miljoner hektar bestod av ängar. 

E-tjänsten TUVA bygger på länsstyrelsernas inventeringar av svenska ängs- och betesmarker. Databasen uppdateras varje år allteftersom nya marker inventeras. I TUVA går det att söka efter natur- och kulturmiljöer som ängar, byggnader och odlingsrösen samt olika arter av blommor, träd och insekter som är viktiga för den biologiska mångfalden. Nu i maj, när längtan ut i naturen vaknar går det bra att söka efter ängar, betesmarker och skogsbryn i närheten – fina miljöer för en picknick. Det går till och med att söka efter göken, fast de uppgifterna är inte heltäckande för landet.

Hitta marker som kan restaureras
Ängen är åkerns moder, sa man förr. Från ängen hämtades foder och det som kom ut i andra änden på djuren lade man på åkern som gödning. Ängen, som hölls mager, gav plats för en stor artrikedom. På en kvadratmeter äng kan det finnas mer än 50 olika arter.Med relativt enkla medel kan en betesmark, väg- eller åkerren skötas och bli blomrik igen. Nyckeln är att slå och ta bort gräset samt hålla borta sly. Då får blommorna en chans att ta plats och blomstra.Samtidigt får insekter och pollinerare livsrum och kan bli fler.

Kan användas av många
TUVA kan användas av både lantbrukare, forskare och allmänt naturintresserade. Det är möjligt att söka efter statistik, kartor och information om arter och kulturspår inom det aktuella området. Kartskikten från TUVA är öppna data och går att ladda ner från jordbruksverket.se via e-tjänsten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login