All posts tagged "E-Tjänst"

 • Örebro kommun gör det enklare att söka bygglov

  Örebro kommun har uppdaterat e-tjänsten så det är lättare för privatpersoner och företag att söka bygglov, marklov och rivningslov. Uppdateringen är ett steg mot en mer automatisk och smidig bygglovsprocess. För att göra det lättare för de...

  • Posted maj 17, 2024
  • 0
 • Ny e-tjänst ska underlätta för vårdnadshavare i Lekebergs kommun

  Lekebergs kommun lanserar nu en ny e-tjänst som gör det enklare för vårdnadshavare att ansöka om barnomsorg, rapportera inkomstuppgifter och hantera andra ärenden relaterade till barnomsorg. Den nya e-tjänsten kommer att ersätta den traditionella pappersblanketten och erbjuder...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Ansök om stöd nu via e-tjänst

  Nu finns möjligheten att ansöka om stöd från Askersunds kommuns budget- och skuldrådgivning via e-tjänst. Tidigare har ansökan skett via telefon eller e-post, men med den nya kontaktvägen in skapas en bättre möjlighet för rådgivaren att få...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Fyra av fem bekräftade föräldraskap i ny e-tjänst

  Förra året infördes möjlighet för ogifta föräldrar att bekräfta föräldraskap digitalt, e-tjänsten blev snabbt mycket populär. Första året använde 80 procent av de som kunde göra det den nya tjänsten. Övriga vände sig till kommunens socialkontor, vilket...

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Askersunds kommun lanserar tomtkö 18 maj

  Onsdagen den 18 maj klockan 10.00 blir det möjligt att ställa sig i tomtkö för privatpersoner som är intresserade av att köpa villatomt av Askersunds kommun. Då lanserar kommunen en e-tjänst som gör det möjligt att snabbt...

  • Posted maj 7, 2022
  • 0
 • Kumla kommun har tagit fram e-tjänst

  Om du ser en trasig skylt, en grop i trottoaren eller en trasig parkbänk så vill vi veta det. Kumla kommun har tagit fram en e-tjänst där du enkelt kan anmäla fel och lämna synpunkter på gator...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0
 • Lantmäteriets nya e-tjänst gör det enklare för föreningar

  Lantmäteriet introducerar en ny e-tjänst som gör det möjligt för landets 45 000 aktiva samfällighetsföreningar att lämna ansökningar och anmälningar digitalt, det gör att processen kan ske snabbare och enklare än när ärendena ges in i pappersform....

  • Posted februari 2, 2022
  • 0
 • Nu kan du spara påbörjade formulär i e‑tjänster

  Nu lanserar Länsstyrelsen Örebro län Mina sidor, det innebär att du som påbörjat att fylla i en e-tjänst kan spara ditt arbete och fortsätta senare. Funktionen förutsätter att du loggar in med e-legitimation. Lanseringen av funktionen Mina...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0
 • Ny e-tjänst för att själv boka tid och beställa prov för covid-19

  Från och med onsdag vecka 26 kommer vård- och omsorgspersonal och personal från samhällsviktiga verksamheter* kunna beställa provtagning och boka tid via en e-tjänst i 1177. Provtagningen sker på någon av länets covid-mottagningar. – Fortfarande gäller att...

  • Posted juni 25, 2020
  • 0
 • Ny e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd

  Nu kan medborgare i Örebro kommun ansöka om försörjningsstöd digitalt med en ny e-tjänst. Med e-tjänsten blir det enklare att fylla i ansökan på rätt sätt. Ansökan kommer kunna fyllas i och skickas in med mobiltelefon, dator...

  • Posted oktober 21, 2019
  • 0