Boende i Askersund betalar mest för uppvärmning, el, avfall, vatten och avlopp – billigast i Örebro

By on 11 november, 2021
Arkivbild

Askersundsborna har de högsta totala kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) i Örebro län. Lägst kostnader har Örebroarna. Samtidigt har totalkostnaderna ökat i alla länets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i hela landet.

De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) har ökat med 3,7 procent i Örebro län under det senaste året. Det är mer än den allmänna kostnadsutvecklingen på 1,7 procent.

Boende i Askersund betalar allra mest, drygt 2 250 kronor i månaden. I Örebro, som är billigast i länet, ligger månadskostnaden på knappt 1 900 kronor. Skillnaden blir drygt 4 280 kronor på ett år.

– Vi ser att kostnaderna ökar över tid och att det fortsatt är stora skillnader beroende på var man bor i länet. Det är svårt för konsumenten att förstå varför det ska skilja så mycket i kostnad mellan kommunerna för dessa tjänster som vi alla är beroende av, säger Mari-Louise Persson, ordförande för Nils Holgerssongruppen.

Att den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, el, avfall och VA har ökat under året beror på att medeltaxan i länet har stigit för alla tjänster.

Sett till riket i stort har elhandelspriserna rusat på sista tiden, men totalkostnaden för el ökar ändå inte så dramatiskt eftersom elnätstaxorna samtidigt sjunker.

– Att elhandelspriserna har stuckit iväg och skapat oförutsedda utgifter för konsumenterna har uppmärksammats på sistone. Vår rapport visar att detta balanseras upp av att elnätstaxorna sjunker för andra året i rad. Att elnätspriset sjunker har inte hört till vanligheterna under de dryga 25 år som vi har följt utvecklingen, säger Mari-Louise Persson.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Örebro län utifrån de sammanlagda kostnaderna per månad och lägenhet för 2021. Alla uppgifter är inklusive moms.

 

Att skillnaderna mellan avgifter och taxor i kommunerna totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tätorter. Men det finns såväl mindre som större kommuner som har låga respektive höga avgifter.

Om Nils Holgerssongruppen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: HSB

You must be logged in to post a comment Login