Bostadspriser nära toppen trots osäker framtid

By on 19 juli, 2020

Bostadspriserna är nära toppen trots en osäker framtid där många spår en ökad arbetslöshet och en svag ekonomi. Att fler tror på stigande bostadspriser ökar antalet försäljningar på ett sätt som balanserar marknaden. Förväntningar om en svag ekonomi kan få en nettoeffekt som snarast är positiv genom att bolåneräntorna fortsätter att vara ovanligt låga. Låga bolåneräntor är avgörande.

Bostadsmarknaden är ovanligt livlig om man tar hänsyn till att vi är mitt i sommaren. Både utbud och antal sålda bostäder är högre än vanligt så här års. Det såldes ovanligt många bostadsrätter i juni. Juni är den månad med flest försäljningar i år. Normalt brukar aktiviteten avta inför midsommar. Nu tyder det stora antalet nya bostäder istället på att aktivitetsnivån fortsätter vara högre än normalt i sommar. Den enorma ovissheten om framtiden i våras fick många att vänta med att genomföra en tänkt bostadsaffär. Det har skapat ett uppdämt behov nu. Eftersom fler än vanligt dessutom spenderar semestern i eller nära sin lokala bostadsmarknad är det lättare att göra en bostadsaffär den här sommaren än normalt.

Att aktiviteten och antalet sålda bostäder är högt beror mycket på att prisförväntningarna har ökat kraftigt. Köpare som räknar med fallande bostadspriser har av naturliga skäl inte så bråttom att köpa en ny bostad, utan väntar gärna på att kunna köpa den billigare senare. Negativa prisförväntningar hos köparna blir lätt självförverkligande för att efterfrågan minskar så att det uppstår ett utbudsöverskott som sänker bostadspriserna. Nu bidrar stigande prisförväntningar istället till att det säljs fler bostäder för att köparna vill köpa nu innan priset ökar. Då är det lättare för köpare och säljare att mötas så att det säljs fler bostäder utan att säljarna behöver sänka sina prisförväntningar på ett sätt som sänker bostadspriserna. Att det säljs många bostäder nu ger även en starkare och stabilare bostadsmarknad framöver tack vare att utbudet efter sommaren blir mindre om färre bostäder blir osålda nu och återkommer som en del av utbudet senare. När man analyserar prisförväntningarna bör man ha i åtanke att den stora och positiva förändringen sker från ovanligt låg nivå, och att förväntningarna fortfarande är rätt låga i ett historiskt perspektiv. Vi har ett ovanligt labilt marknadsklimat, där utvecklingen beror på hur Coronapandemin utvecklar sig, och hur det i sin tur påverkar ekonomin. Hittills har bostadsmarknaden stått emot turbulensen i omvärlden överraskande bra.

De låga bostadsräntorna är avgörande för bostadsmarknadens stabilitet. Större höjningar av styrräntan är osannolika under lång tid. Därför är det skillnaden mellan hur styrränta och bolåneräntor utvecklas som är i fokus. Beskedet att Riksbanken fortsätter att köpa företagsobligationer viktigt. Det minskar skillnaden mellan styrränta och räntan på bostadsobligationer så det blir lättare för bankerna att finansiera sina bostadslån. Köpen ger lägre riskpremie på bostadsobligationer så att bolåneräntorna hålls nere. Fortsatt låga bolåneräntor är en förutsättning för den stabila bostadsmarknad vi har nu. Låga räntor ökar betalningsviljan hos köparna. Om vi går mot en ökad arbetslöshet är en annan aspekt på låga bolåneräntor att det ger låga bolånekostnader. Det minskar en del av utbudet som består av består av personer som blir arbetslösa och måste sälja sin bostad. Den typen av säljare måste acceptera att sälja för ett lägre pris för att de inte har råd att bo kvar på ett annat sätt än säljarna som utgör utbudet vi har idag. Högre bolåneräntor skulle därför inte bara ge ett större utbud, utan dessutom ett utbud där säljarna har ett sämre förhandlingsläge mot köparna på ett sätt som ger lägre bostadspriser.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Erik Olsson Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login