Bostadspriserna i Örebro län sjunker

By on 10 februari, 2024
Arkivbild

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 2 procent, medan villapriserna sjunkit med 3 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik, som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det finns goda fyndchanser på bostadsmarknaden den närmaste tiden eftersom antal bostäder till salu är fortsatt mycket stort. Vår bedömning är att priserna vänder uppåt igen efter sommaren och att köparnas övertag redan börjat minska något, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har bostadsrättspriserna sjunkit med 2 procent de senaste tre månaderna, medan villapriserna visar en nedgång med 3 procent. Under samma period har priset för både bostadsrätter och villor sjunkit med 3 procent i riket som helhet.

– Riksbankens indikation om att räntan kan sänkas redan första halvåret innebär en positiv signal för köparna, som kan se fram emot ett lägre ränteläge och vi märker att köpare och säljare nu får allt lättare att mötas prismässigt. Även om vi bedömer att antalet försäljningar kommer öka blir det knappast tal om något prisrally eftersom många hushåll fortfarande har en hårt pressad privatekonomi, säger Marcus Svanberg.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med 1 procent, medan villapriserna sjunkit med 1 procent. Även i riket som helhet visar motsvarande siffror en nedgång med 1 procent för villapriserna, medan bostadsrättspriserna visar en uppgång på 2 procent. Fritidshuspriserna i Örebro län har sjunkit med 3 procent på årsbasis, att jämföra med 6 procents minskning i landet.

– Vi märker av fler spekulanter och en ökad optimism på våra visningar. Villor med bra planlösning och låga uppvärmningskostnader är hett eftertraktade, medan intresset för bostadsrätter dämpas något av en oro för kommande avgiftshöjningar, säger Marcus Svanberg.

De tre senaste månaderna såldes 418 bostadsrätter i Örebro län, vilket är 9 procent fler än samma period förra året. Antalet sålda villor var 335, en uppgång med 19 procent.

Antalet villaförsäljningar i riket fortsätter att stiga och under de senaste tre månaderna såldes 9 procent fler villor jämfört med samma period förra året. I 15 av 21 län har antalet sålda villor nu ökat under dessa tre månader. Även antalet bostadsrättsförsäljningar ökade på tremånadersbasis, upp 1 procent jämfört med förra året.

….

Tre tips – så kan du agera när räntorna är höga

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntorna fortsätter vara höga. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan, åtminstone på delar av lånet.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

….

Fem tips – så lyckas du med bostadsaffären på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Om du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Anmäl intresse
Många bostäder läggs ut som ”kommande” på mäklarnas hemsidor. Kontakta mäklaren innan boendet är ute på marknaden för att inte gå miste om eventuella förhandsaffärer. För den som ska sälja är förhandsmarknaden ett bra sätt att känna av spekulanternas intresse för bostaden.

4. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

5. Läs på
Gör en lista på vad som är viktigast för dig i din nya bostad och undersök prisstatistik och slutpriser. Då kan du känna dig beredd på de ekonomiska förutsättningarna för din bostadsaffär.

….

  Bostadsrätter
Tre månader
Tolv
månader
Medelpris
(kr/m2)
Villor
Tre månader
Tolv
månader
 Medelpris
(kr/m2)
Blekinge -6,1% 6,1% 17 974 kr -4,2% -5,2% 15 932 kr
Dalarna 12,1% -1,8% 22 353 kr -9,3% -4,3% 18 406 kr
Gotland -5,2% -3,2% 35 376 kr -4,7% 0,2% 31 942 kr
Gävleborg -1,1% -3,6% 18 724 kr -4,6% -4,1% 17 547 kr
Halland -2,3% 1,3% 32 886 kr -2,3% 2,2% 31 175 kr
Jämtland 14,3% -18,3% 33 192 kr -1,5% 3,5% 25 098 kr
Jönköpings län -5,4% -2,9% 23 877 kr -2,4% -1,0% 19 941 kr
Kalmar län -0,3% 7,4% 19 106 kr -3,0% 0,6% 17 010 kr
Kronoberg -5,1% -3,2% 21 439 kr 1,6% 2,8% 15 812 kr
Norrbotten -1,0% -1,5% 20 541 kr -4,1% -1,3% 17 196 kr
Skåne -1,3% 1,2% 29 953 kr -1,7% 1,4% 27 795 kr
Stockholms län -2,4% 2,8% 62 659 kr -2,2% -0,5% 50 066 kr
Södermanland -6,0% -7,6% 21 011 kr -3,0% -5,3% 25 766 kr
Uppsala län -2,9% 1,0% 35 444 kr -3,4% -2,1% 29 490 kr
Värmland -21,1% 3,7% 19 746 kr -2,1% -2,4% 17 626 kr
Västerbotten -5,7% 3,1% 27 621 kr -3,2% -7,1% 21 066 kr
Västernorrland 3,4% 2,0% 13 926 kr -6,0% -4,4% 13 504 kr
Västmanland -0,8% 2,6% 19 950 kr -1,2% 1,2% 23 861 kr
Västra Götaland -4,0% 3,9% 37 059 kr -3,4% -1,6% 30 236 kr
Örebro län -1,6% 0,9% 19 872 kr -2,9% -0,8% 20 346 kr
Östergötland -8,2% -4,3% 24 804 kr -3,5% -1,2% 25 530 kr
Hela riket -2,7% 1,7% 42 613 kr -3,1% -1,0% 28 466 kr

….

Ekonomi | Örebro/Örebro kommun
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 20 690 bostadsrätter och 9 899 villor under november 2023 – januari 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2023 – oktober 2023, tolvmånaderssiffran med november 2022 – januari 2023 och enmånadssiffran med oktober 2023 – december 2023. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 3 891 fritidshus under februari 2023 – januari 2024 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

You must be logged in to post a comment Login