Bostadspriserna i Örebro län sjunker

By on 12 juni, 2023

De senaste tre månaderna har både bostadsrättspriserna och villapriserna, i Örebro län sjunkit med 1 procent.

I Sverige som helhet har priserna på villor stigit med 2 procent och för bostadsrätter har uppgången varit 4 procent under samma period, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Under försommaren brukar det råda högtryck på bostadsmarknaden och även om tempot inte riktigt når upp till hur det såg ut förra året märker vi av ett ökat antal besökare på visningarna. Många som valt att skjuta upp sin flytt som följd av det osäkra konjunkturläget gör nu slag i saken och allt fler bostäder byter ägare, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har både bostadsrättspriserna och villapriserna sjunkit med 1 procent de senaste tre månaderna. Villapriserna i landet som helhet steg med 2 procent under samma period, medan bostadsrättspriserna ökade med 4 procent, på grund av lägre inflation och förväntningar om avmattade räntehöjningar.

– De snabba räntehöjningarnas tid ser ut att vara över och inflationen har dämpats, vilket har minskat osäkerheten och gjort det lättare för många att planera sitt bostadsköp. Det historiskt höga antalet bostäder till salu kan innebära prisnedgångar på vissa platser även framöver, men den värsta turbulensen på bostadsmarknaden bör nu ligga bakom oss, säger Marcus Svanberg.

Sett över en 12-månadersperiod har priserna på bostadsrätter i Örebro län sjunkit med 19 procent, medan villapriserna sjunkit med 14 procent. I riket som helhet visar motsvarande siffror en nedgång på 8 procent för bostadsrättspriserna och en minskning med 13 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Örebro län har sjunkit med 14 procent på årsbasis, att jämföra med 6 procents nedgång i landet som helhet.

– Efter en rekordhög efterfrågan på fritidshus under pandemin är marknaden för sommarstugor nu betydligt svalare. Försäljningarna tar ofta längre tid än då och priserna fortsätter att pressas av konjunkturläget. Bostadsköpare på jakt efter fritidshus har god chans att göra en bra affär under sommarmånaderna, säger Marcus Svanberg.

De tre senaste månaderna såldes 448 bostadsrätter i Örebro län, vilket är 18 procent färre än samma period förra året. Antalet sålda villor var 384, en nedgång med 21 procent.

Här är länen där bostadspriserna har minskat mest det senaste året:

Bostadsrätter   Villor  
1. Örebro län -19% 1. Södermanland -16%
2. Jönköpings län -17% 2. Västmanland -16%
3. Gotland -17% 3. Uppsala län -15%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan fortsätter stiga ännu mer. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolånetagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

….

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 140 000 kronor och sänker elkostnaden. Sedan förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

….

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

….

  Bostadsrätt
Tre månader
Tolv
månader
Medelpris
(kr/m2)
Villor
Tre månader
Tolv
månader 
Medelpris
(kr/m2) 
Askersund * * 13 023 kr * * 16 154 kr
Degerfors * * 5 075 kr * * 9 581 kr
Hallsberg * * 7 778 kr * -10,8% 15 176 kr
Hällefors * * 1 485 kr * * 8 216 kr
Karlskoga -0,2% -17,3% 8 429 kr -8,2% -15,4% 15 550 kr
Kumla * * 17 089 kr * -9,2% 21 695 kr
Laxå * * 5 673 kr * * 8 725 kr
Lekeberg * * 17 466 kr * * 21 295 kr
Lindesberg * * 10 247 kr * -19,2% 13 398 kr
Ljusnarsberg * * 2 000 kr * * 8 082 kr
Nora * * 8 407 kr * * 17 508 kr
Örebro 0,7% -14,0% 25 965 kr 1,4% -13,9% 27 227 kr
Örebro län -0,9% -18,8% 18 996 kr -1,4% -13,8% 19 181 kr

….

             
  Bostadsrätter
Tre månader
Tolv
mån
Medelpris
(kr/m2)
Villor
Tre mån
Tolv
mån
Medelpris
(kr/m2)
Blekinge 34,1% 0,2% 22 830 kr 6,4% -12,1% 17 942 kr
Dalarna -2,1% -6,8% 23 115 kr 6,4% -9,2% 20 072 kr
Gotland -4,8% -17,0% 35 210 kr 6,2% -13,1% 39 188 kr
Gävleborg -3,4% -14,0% 18 786 kr 2,7% -12,9% 19 108 kr
Halland 1,4% -7,9% 33 758 kr 3,6% -13,6% 33 249 kr
Jämtland -1,7% 1,2% 32 743 kr 6,5% -4,5% 23 132 kr
Jönköpings län 2,1% -17,3% 24 316 kr 1,7% -12,9% 19 865 kr
Kalmar län -2,5% -9,5% 18 944 kr 0,0% -12,3% 17 810 kr
Kronoberg 5,2% -15,9% 22 339 kr 2,6% -9,9% 16 312 kr
Norrbotten 2,8% -8,5% 21 086 kr 3,4% -7,3% 17 964 kr
Skåne 2,7% -8,9% 30 642 kr 2,2% -13,9% 29 162 kr
Stockholms län 5,1% -5,8% 64 593 kr 2,8% -13,5% 52 941 kr
Södermanland -4,5% -13,5% 21 078 kr -1,6% -16,3% 27 732 kr
Uppsala län 2,2% -8,3% 36 739 kr -2,8% -14,6% 29 813 kr
Värmland 10,6% -10,4% 21 464 kr 1,0% -10,7% 16 571 kr
Västerbotten 2,6% -15,8% 27 980 kr -0,8% -12,9% 21 047 kr
Västernorrland -0,5% -15,8% 13 944 kr -2,2% -10,8% 15 074 kr
Västmanland 4,5% -11,9% 20 017 kr 0,5% -15,9% 22 676 kr
Västra Götaland 6,1% -9,5% 38 109 kr 0,9% -12,9% 31 142 kr
Örebro län -0,9% -18,8% 18 996 kr -1,4% -13,8% 19 181 kr
Östergötland -0,2% -13,2% 25 858 kr 2,9% -14,1% 25 989 kr
Hela riket 4,4% -7,8% 43 877 kr 1,7% -12,9% 29 761 kr
             

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login