Bra vattentillgång i sommar

By on 24 juni, 2019

Vattennivåerna i sjöarna som Örebro kommun använder för att göra dricksvatten ser bra ut nu i sommar, hushåll som har egen brunn kan dock påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden.

Örebro kommun använder främst ytvatten från ett sjösystem uppströms Svartån för att producera dricksvatten. Vattnet hämtas från Svartån och renas i flera steg i vattenverket, innan det pumpas upp i Svampen och sedan ut i Örebroarnas kranar. Se bifogad infografik. Läs mer på orebro.se

Bevakar vattennivåerna
Tekniska förvaltningen bevakar vattennivåerna i de sjöar som förser Svartån med vatten, samt vattennivåerna i grundvattentäkterna som används i Kilsmo, Glanshammar, Ervalla och Närkes Kil.

– Även om det är låga eller mycket låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige, så har sjöarna som förser Svartån med vatten bra nivåer. Grundvattentäkterna som vi använder har också bra vattennivåer, de ligger på normala eller strax under normala nivåer för juni månad. Men rent vatten är en livsviktig råvara och även om det inte är risk för vattenbrist ska vi alltid vara sparsamma med vattnet, säger Leif Sildén, enhetschef på Vattenverket och Avloppsverket.

Om brunnen sinar
Hushåll som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. De som har egen brunn ansvarar själva för att säkra sin vattenförsörjning om brunnen sinar. I så fall finns det vatten att köpa från privata distributörer, och det finns även vatten att köpa i Örebro kommuns fem betalstationer.

Länet
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login