Bygg-, bemannings- och fastighets servicebranschen överrepresenterade bland företagsbedrägerier

By on 15 februari, 2021
Arkivbild

Ny statistik från UC visar att företag i allt högre utsträckning används som brottsverktyg. Av alla aktiebolag under 2020 som gick i konkurs misstänks en tredjedel vara oseriösa, det vill säga uppvisar tydliga tecken på bedrägligt beteende.

Tre branscher är mer utsatta än andra och överrepresenterade inom företagsbedrägerier. Detta gäller byggbranschen, bemanningsbranschen och fastighetsservicebranschen, där vartannat företag i konkurs misstänkts vara oseriöst.

Statistik från helåret 2020 visar att byggbranschen, bemanningsbranschen samt fastighetsservicebranschen är överrepresenterade bland företagsbedrägerier. Oseriösa företag är företag som uppvisar tydliga tecken på bedrägligt beteende, vilket exempelvis kan vara fusk med antalet anställda i ett företag, moms eller F-skatt för att nämna några indikationer.

UCs data visar att uppskattningsvis 49 procent av de konkursade aktiebolagen inom byggbranschen under 2020 var oseriösa. Inom bemanningsbranschen uppskattas siffran till 53 procent och inom fastighetsservicebranschen uppskattas siffran till 48 procent.

– Ibland köps kreditvärdiga företag med fin historik upp med nya bulvaner i styrelsen för att lättare kunna begå ekonomiska brott. I andra fall fuskas det med moms och arbetsgivaravgifter. Det är ett problem för många som gör affärer med företag, inte minst kreditgivare, att oseriösa företag inte gör rätt för sig. För samhället är det ett gigantiskt problem att de här företagen snedvrider konkurrensen. Det är ofta svårt att identifiera de här företagen, inte minst för att tillvägagångssättet varierar, säger Gabriella Göransson, chef för UC:s kreditinformationsverksamhet.

Pandemin har inte påverkat företagsbedrägerierna

UCs statistik visar att det inte finns några skillnader mellan 2019 och 2020. Inledningsvis i fjol befarades att fler bolag skulle vara bedrägliga, UCs statistik visar att så är inte fallet. Pandemin tycks med andra ord inte ha påverkat företagsbedrägerierna i någon utsträckning.

Inledningsvis i början av 2020 var vår tes att företagsbedrägerierna skulle öka i takt med pandemins framfart. Men inget i vår data tyder på detta. I de värst utsatta branscherna är nästan varannan konkurs präglad av att företagen är oseriösa. Med det menar vi att bolaget inte gör rätt för sig på något sätt. Om ett bolag exempelvis har en miljardomsättning men bara har någon enstaka anställd är det ett tecken på att något inte står rätt till, avslutar Gabriella Göransson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa UC

You must be logged in to post a comment Login