Bygget av solcellsparken i Hällefors närmar sig

By on 5 juli, 2023
Jonas Tingvall, Greger Johansson, Hans Åhnberg och Mikael Pulkkinen.
Bild: Hällefors kommun

Nu är det klart att Bergslagens Solpark bygger en av Sveriges största solcellsparker i Hällefors, arbetet påbörjas inom kort och parken planeras att driftsättas under 2024.

Bergslagens Solpark skrev nyligen på ett avtal med Hällefors kommun om att arrendera cirka 15 hektar mark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Här ska företaget bygga en solcellspark som beräknas bli en av Sveriges största parker med en preliminär installerad effekt på cirka 12 MW, motsvarande årsförbrukningen för cirka 600 småhus.

– Det är så roligt att företaget väljer att etablera sig här i Hällefors. Det är vår förhoppning att andra företag ska kunna få nytta av den energi som kommer att produceras. Hållbarhet står starkt i fokus, säger Cecilia Albertsson, kommunstyrelsens ordförande.

Företaget som bygger solcellsparken är Bergslagens Solpark som ägs av Jonas Tingvall och Greger Johansson.

En första kontakt med förfrågan om etablering i Hällefors gjordes under 2021 och Jonas säger:

– Vi är glada och stolta över projektet och dit vi kommit efter flera års arbete och vi vill lyfta fram det positiva samarbetsklimatet vi har med Hällefors kommun under projektets gång.

Inom kort kommer Hällefors kommunen påbörja avverkning av skog på området berättar Mikael Pulkkinen, samhällsutvecklingschef. Under hösten beräknas beslutet för bygglovet vara klart och då kan anläggningsarbetet påbörjas. Greger Johansson berättar att själva monteringen av stativ, solcellspaneler och elarbeten påbörjas under nästa år och solcellsparken planeras att driftsättas under 2024.

Han avslutar med att säga:

– Vi ser också att projektet väcker intresse utanför regionen, vilket är jättekul!

Hällefors
Örebronyheter

Källa: Hällefors kommun

You must be logged in to post a comment Login