Byte av VA-ledningar längs Norrgatan i Örebro

By on 9 november, 2023
Arkivbild

Byte av VA-ledningar längs Norrgatan i Örebro, start i korsningen med Västra Nobelgatan. Under vecka 45 startar arbetet med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar längs Norrgatan.

Första etappen kommer att påverka framkomligheten i korsningen Norrgatan/Västra Nobelgatan under november och december.

Nu startar arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar längs Norrgatan på Väster i Örebro. Ledningarna är gamla och behöver bytas för att minska risken för framtida läckor. Arbetet beräknas vara klart i juli 2024.

För att påverka framkomligheten så lite som möjligt kommer arbetet att delas upp i tre etapper.

Etapp 1: Norrgatan, från korsningen med Västra Nobelgatan till Markgatan 

Under vecka 45 startar arbetet med att byta ut vattenledningar på Norrgatan, och från vecka 46 pågår arbete även i korsningen Norrgatan–Västra Nobelgatan.

För fordonstrafik kommer framkomligheten på Västra Nobelgatan att vara begränsad till mitten på december. Ett körfält hålls öppet i varje riktning. Följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Om du har möjlighet, välj en annan väg.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Boende kommer att nå sina garage under arbetets gång, med några undantag när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten.

– När vi är klara i korsningen kommer vi att arbeta oss söderut på Norrgatan mot Markgatan. Vid några tillfällen kan vi behöva utföra arbeten även under kvällar eller nätter. Det gör vi för att bli klara med etappen snabbt och säkert, säger Jimmy Wallin, projektledare på Örebro kommun.

Arbetet i korsningen beräknas vara klart i mitten på december och hela etappen 1 beräknas vara klar i mars 2024.

Etapp 2 och 3

Etapp 2: Norrgatan, mellan Västra Nobelgatan och Tegnérgatan beräknas pågå mars–maj 2024.

Etapp 3: Norrgatan, mellan Gustav Adolfs Allé och Tegnérgatan beräknas pågå maj–juli 2024.

Mer information om de tre etapperna finns på kommunens webbplats: orebro.se/norrgatan

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
Bild: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login