Chockerande bakteriefynd i kycklingtest

Av på 23 oktober, 2013

En stor del av den färska kyckling som finns i butikerna innehöll både magsjuke- och antibiotikaresistenta bakterier. Det visar ett test av kycklingfiléer som gjorts av tidningen Råd & Rön.

– Det är mycket chockerande och visar att konsumenterna utsätts för stora, onödiga smittorisker. Även svensk kycklingproduktion har uppenbarligen mycket kvar att göra, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Råd & Rön har testat förekomsten av campylobacter samt ESBL-bildande e-colibakterier i svensk och dansk färsk kyckling. I två fall från Danmark fanns dessa bakterier i så stor mängd att det skulle räcka med att få i sig ett eller två gram rå kyckling för att bli sjuk – vilket lätt kan hända genom att kycklingen exempelvis förs över från en kniv till en sallad. I 62 procent av proverna hittades campylobacter och i 51 procent ESBL-bildande e-colibakterier.

Enligt Sveriges Konsumenter krävs nu verklig handling:
– Allt måste göras för att bromsa utbredningen av antibiotikaresistens, annars riskerar vi att i framtiden inte kunna skydda oss med antibiotika mot infektioner och sjukdomar. Producenterna har uppenbarligen för dålig koll men även myndigheterna borde agera.

– Intressant att konstatera är att de filéer som var fria från campylobacter kommer från små anläggningar. Uppenbarligen innebär den storskaliga produktionen och hetsen efter låga priser att hälso- och smittorisker inte prioriteras tillräckligt högt, säger Jan Bertoft.

De tre typerna av kyckling från Danmark innehöll båda bakterierna. Att det står Danmark på paketet betyder dock endast att den är förpackad i Danmark. Det finns inte ännu några bindande regler för ursprungsmärkning på kyckling.

– Konsumentrörelsen har länge krävt obligatorisk ursprungsmärkning som utgår från var djuret är fött, uppfött och slaktat. Mot bakgrund av dessa testresultat känns det extra angeläget att få veta var kycklingen kommer från, säger Jan Bertoft.

Även om svenska kycklingar inte fick lika dåliga resultat som danska, visar Råd & Röns test på en verklighet som ligger långt från den som framställs av branschen. På Svensk Fågels hemsida står följande att läsa om campylobacter: ”När problemet uppdagades i samband med den så kallade campylobacterkrisen i slutet av 1980-talet var hela 60 procent av kycklingarna smittade. Tack vare den svenska kycklingbranschens övervakningsprogram, punktinsatser och riktade projekt samt flera studier har man nu kommit ned till avsevärt lägre nivåer av campylobacter i svensk kyckling.”

– Råd & Röns test pekar på att detta inte stämmer. För att inte svika konsumenterna och behålla förtroendet från konsumenterna måste man nu visa på krafttag.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in