Dagligvaruhandeln stadskärnans vinnare under pandemiåret 2020

By on 30 september, 2021
Arkivbild

Pandemiåret 2020 minskade omsättningen i de svenska stadskärnorna med 17 procent. Stadskärnorna i landets mindre städer klarade sig bäst med ett tapp på en procent, medan storstäderna hamnade på 22 procent.

Dagligvaruhandeln visade som enda bransch i stadskärnorna på en positiv omsättningsutveckling. Detta visar årets Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Cityindex kartlägger och jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges 107 stadskärnor. 2020 var ett tufft år för alla branscher och den totala omsättningen av de kartlagda verksamheterna minskade med 17 procent jämfört med 2019. Dagligvaruhandeln hade en positiv utveckling, samtidigt som hemarbete och restriktioner gjorde att modevaror, restauranger och kommersiell service såg kraftigt minskad omsättning och hotell minskade sin omsättning med ungefär hälften.

– Ökad dagligvaruhandel har gjort att de mindre städerna klarat sig bättre, medan effekterna av hotell och restaurangbranschens omsättningstapp slår hårt mot de större städerna, säger Emma Hernell, vice vd på HUI Research.

Stadskärnans storlek har betydelse. Storstäderna stod för över 70 procent av tappet och en förklaring till detta är deras större utbud av hotell, restaurang och besöksnäring samt kontorsarbetsplatser.

Besöksflödesdata visar å andra sidan att storstädernas stadskärnor har haft snabbast återgång och deras omsättning väntas påverkas positivt genom att människor börjar vistas och konsumera mer i staden, inte minst inom kultur- och tjänstesektorn.

– Vi längtar alltid tillbaka till staden. Under pandemiåret följde vi myndigheternas rekommendationer att stanna hemma, men när restriktionerna nu har lättat har vi kommit tillbaka till staden. Det visar på stadskärnans viktiga roll som mötesplats, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd.

För att locka tillbaka människor till stadskärnorna blir det viktigare med ett attraktivt och varierat utbud. Fler inbjudande platser mellan husen stärker också de redan etablerade verksamheterna.

– Våra stadskärnor utvecklas i takt med växande behov och är i ständig förändring, det är en del av stadens dna. Ju mer inbjudande en stadsmiljö är desto längre vill vi stanna där. Vi ser att den upplevelsebaserade konsumtionen som exempelvis kultur kommer få en allt viktigare roll i stadskärnorna framöver. Att hitta det unika och identitetsskapande kommer vara en framgångsfaktor, säger Anna Wiking.

Sverige
Örebronyheter

Källa Fastighetsägarna
Om Cityindex
Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

You must be logged in to post a comment Login