Dags för Sverige att ta för sig i EU

By on 21 november, 2022
Vid årsskiftet blir Sverige ordförandeland för EU för första gången sedan 2009.
Bild: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Vid årsskiftet blir Sverige ordförandeland i EU. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) vill att regeringen nu tar chansen och lyfter fram de frågor som är bra för Sverige – och som är bra för EU.

IVA har därför med hjälp av värdefulla inspel från ledamöter, sammanställt en rapport med rekommendationer till regeringen.

– Om svenska företag ska stå sig i den internationella konkurrensen och om vi ska fortsätta växa och utvecklas i en hållbar och attraktiv riktning – då behövs ett starkare EU, och ett starkare Sverige i EU. Låt Sveriges kommande EU-ordförandeskap bli startskottet för detta, där IVA:s förslag tas i beaktande, säger Marcus Wallenberg, preses IVA.

Ordförandeskapet en startpunkt för förnyad diskussion

IVA vill att Sveriges ordförandeskap ska bli en startpunkt för en förnyad och fördjupad diskussion som sträcker sig mycket längre än ordförandeskapet: Vad vill egentligen Sverige med EU? Hur vill vi att EU ska utvecklas? Många aktörer, inte bara regeringen, utan även IVA och övriga delar av det svenska samhället, behöver också ställa sig frågan: Hur bli vi bättre på att tidigare och tydligare föra fram våra positioner och inspirera EU?

– IVA vill bidra till att Sverige driver en mer offensiv linje, som utgår från svenska intressen i samklang med vad som är bäst för hela EU. Vi menar att det generellt behövs högre målsättningar från Sveriges sida när det gäller vår relation till EU, det behövs fler svenskar på plats i Bryssel och att hela det svenska samhället avsätter större resurser för att vi ska kunna bli mer drivande inom EU, säger Anders Lindberg vice preses i IVA och ordförande för den arbetsgrupp som tagit fram rapporten.

Ta vara på möjligheterna

Vid årsskiftet blir Sverige ordförandeland för EU för första gången sedan 2009. IVA har med hjälp av värdefulla inspel från ledamöter, sammanställt en rapport med tio rekommendationer som Sveriges regeringen bör prioritera under ordförandeskapsåret.

  1. Opinionsbilda för ökade FoU-investeringar och ökad FoU-samverkan
  2. Starta arbetet med en ny konkurrensstrategi
  3. Prioritera handelsförhandlingar med USA och Kina
  4. Visa vaksamhet mot ”strategisk autonomi”
  5. Verka för att alla nya EU-förslag prövas mot den inre marknaden och de fyra friheterna
  6. Verka för obligatorisk konsekvensanalys och restriktivitet med delegerade akter
  7. Behov av mål för försörjningstrygghet
  8. Verka för mindre detaljstyrning av skogsnäringen
  9. Arbeta för att fler svenskar arbetar inom EU
  10. Aktualisera debatten om subsidiaritetsprincipen

– IVA har med hjälp av våra ledamöters erfarenheter och kompetenser tagit fram förslag och rekommendationer för att driva Sveriges agenda i EU framåt. Med detta hoppas vi kunna bidra till ett så framgångsrikt EU-ordförandeskap som möjligt för Sverige under nästa år, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Politik | Sverige/EU
Örebronyheter

Källa Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

You must be logged in to post a comment Login