De med bra kunskap runt bilförsäkringar byter oftare försäkringsbolag

By on 19 mars, 2022

En majoritet har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bil, pris är den viktigaste anledningen till byten och ju bättre kunskap man har runt bilförsäkringar desto mer sannolikt att man byter försäkringsbolag. Vi frågade 2002 personer om deras bilförsäkringar och så här svarade de:

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil?

En majoritet av respondenterna (52 %) i vår undersökning svarade att de aldrig har bytt försäkringsbolag för sin bil. Undersökningen visar att det var vanligare bland männen (54 %) att ha bytt försäkringsbolag för sin bil än hos kvinnorna (42 %).

Undersökningen visar att ju äldre de svarande var desto vanligare var det att man har bytt försäkringsbolag.          

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på försäkringsbolag?

För de med en nuvarande bilförsäkring hos Svedea, Gjensidige och Moderna var det vanligast att ha bytt försäkringsbolag. För de med en nuvarande bilförsäkring hos Folksam, Volvia och Länsförsäkringar var det minst vanligt att ha bytt försäkringsbolag.

Svedea:  82 %
Gjensidige:  74 %
Moderna:  73 %
ICA försäkring:  73 %
Dina:  63 %
Aktsam:  58 %
IF:  56 %
Märkesförsäkringbolag:  50 %
Trygg-Hansa:  50 %
Tre kronor via Swedbank:  41 %
Folksam:  38 %
Volvia: 36 %
Länsförsäkringar: 36 %

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på kunskapsnivåer?

Det finns en korrelation i vår undersökning mellan hur man uppskattar sin egen kunskap om bilförsäkringar och om man har bytt försäkringsbolag: Ju bättre kunskap desto mer sannolikt att man har bytt försäkringsbolag. Bland de som uppgav att de har mycket bra kunskap om bilförsäkringar svarade 59 procent att de har bytt försäkringsbolag. Bland de som uppgav att de har dålig kunskap om bilförsäkringar svarade 23 procent att de har bytt försäkringsbolag.

Kunskap kring bilförsäkringar      Andel som bytt försäkringsbolag

Mycket bra                                       59 %

Bra                                                    55 %

Ganska OK                                       45 %

Mindre bra                                        34 %

Dålig                                                  23 %

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil i relation till tendens att byta andra avtal?

I undersökningen frågade vi även om respondenterna har bytt elbolag, pensionssparande och bank. De som svarade att de bytt försäkringsbolag var också något mer benägna att även ha bytt andra privatekonomiska tjänster.  

 Bytt försäkringsbolag

Bytt elavtal                          57 %
Bytt pension                         59 %
Bytt bank                              55 %

Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilket var den viktigaste anledningen till att du bytte?

“Lägre pris” (45 %) uppgavs vara den vanligaste anledningen till att våra respondenter bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring följt av “bättre villkor” (14 %).

 • Lägre pris: 45 %
 • Bilbyte: 11 %
 • Bättre villkor: 14 %
 • Rekommendationer: 3 %
 • Missnöjd med dåvarande försäkringsbolag: 6 %
 • Samlade försäkringar hos annat bolag: 12 %
 • Gav mig rabatter på andra tjänster: 6 %
 • Annan anledning: 2 %

“Lägre pris” och “bättre villkor” var något mer vanliga svar bland män än bland kvinnor samtidigt som “Samlade försäkringar hos annat bolag” och “Gav mig rabatter på andra tjänster” var mer vanliga svar bland kvinnor än män.

Varför har du inte bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring?

Den vanligaste anledningen till att våra respondenter inte har bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring uppgavs vara “Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag” (70 %), följt av “Jag tror inte att jag kan få någon bättre försäkring” (21 %). 10 procent svarade att anledningen är att “Jag har inte orkat” och 11 procent svarade att “Det känns krångligt”.

 • Jag har inte orkat: 10%
 • Det känns krångligt: 11 %
 • Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag: 70 %
 • Jag tror inte att jag kan få någon bättre försäkring: 21 %
 • Jag vill byta, men kan inte på grund av bindningstid: 3 %
 • Annat: 1.5%

Svaret “Det känns krångligt” var vanligare ju yngre svaranden var och svaret “Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag” var vanligare ju äldre svaranden var.

Bilförsäkringsundersökning 2021

Vi frågade 2002 personer från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 18-80 år om deras bilförsäkringar. En majoritet av de tillfrågade uppgav att de är nöjda med sitt nuvarande försäkringsbolag, att de aldrig har bytt försäkringsbolag för sin bil och att de anser sig köra bil bättre än genomsnittet.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Compricer

You must be logged in to post a comment Login