Den svenska spelmarknaden har redan omsatt runt 30 miljarder

Av på 31 oktober, 2013

Under de första nio månaderna i år beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på cirka 30 miljarder kronor. Det är en bruttoomsättningsökning med 209 miljoner kronor. I procent blir det en omsättningsökning med knappt en procent jämfört med samma period förra året. Efter utbetalda vinster återstod drygt 12 miljarder kronor till aktörerna på den reglerade svenska spelmarknaden.

– Tillväxten på den svenska reglerade spelmarknad utvecklas i maklig takt. Hittills i år ser vi en tillväxt på 0,7 procent. Det finns dock ett undantag vars lotterierbjudande attraherar svenska spelkonsumenter i stor omfattning och det är Postkodlotteriet. Även Datumlotteriet har gått väldigt bra ur ett tillväxtperspektiv. De har ökat med 25 procent jämfört med samma period förra året. Övriga aktörer på den svenska reglerade spelmarknaden har det mer motigt, säger Joakim Rönngren, Lotteriinspektionens kommunikationschef.

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 16,6 miljarder kronor under årets tre första kvartal. Det är i stort sätt lika mycket som under samma period förra året. Nummerspel är den produkt som haft den största positiva utvecklingen, med en procentuell ökning med drygt 6 procent jämfört med 2012. Svenska Spels nätpoker visar en fortsatt negativ trend, med en minskning med drygt 13 procent. Sportspel hade en positiv tillväxt med 2,1 procent.

ATG:s omsättning minskade med 2 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen stod banspelet för, 9 procent, men även ombudens omsättning minskade kraftigt, 7,5 procent. ATG:s nätspel fortsätter dock öka. Under de första nio månaderna i år var omsättningen 3,8 miljarder kronor före utbetalda vinster, vilket motsvarar 6,4 procents tillväxt.

Folkspels omsättning minskade med 5 procent jämfört med samma period förra året. Bingolotto minskade med 6 procent och nätspelet minskade med 11 procent. Däremot ökade omsättningen för övriga lotter med 4 procent.

Postkodlotteriet omsatte 2,6 miljarder kronor under de tre första kvartalen i år. Det innebär en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period förra året. Postkodlotteriets nätspel omsatte 70 miljoner under denna period. Nätspel är en ny tjänst i produktportföljen, vilket gör att ingen jämförelse med föregående år är möjlig.

IOGT-NTO omsatte 440 miljoner kronor de första nio månaderna i år. Det är en minskning med cirka 1 procent jämfört med samma period förra året. Även deras nätspel redovisar negativa resultat, 1,5 procent lägre jämfört med samma period förra året.

Kombispel omsatte 362 miljoner kronor de tre första kvartalen i år, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2012. PRO:s Trippelskrapet minskade med 8 procent. Kombispels övriga skraplotter minskade med 27 procent.

Datumlotteriet omsatte 47 miljoner kronor, vilket är en ökning med 25 procent. Ideella Spel omsatte också 47 miljoner, vilket däremot är en minskning med 9 procent. Kosing omsatte 23,5 miljoner kronor.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in