Det här skulle få svenskarna att byta jobb

By on 7 januari, 2021

De flesta svenskar är nöjda med sin nuvarande arbetssituation – men hela 58 procent kan tänka sig att byta jobb för att få bättre lön. Det visar en ny undersökning som Blocket gjort i samarbete med Kantar Sifo. I den yngre åldersgruppen skulle så många som 7 av 10 byta jobb för att få en bättre lön.

I hela landet visar det sig att lönen är den absolut största anledningen till att folk kan tänka sig att byta jobb. För stockholmare kommer “bättre geografiskt läge” (23 %) på andra plats.

Bara fem procent uppger att de inte trivs och inte vill vara kvar på sin nuvarande arbetsplats. Överlag tycks svenskarna vara ganska nöjda med sin nuvarande arbetssituation. I den äldsta åldersgruppen är den vanligaste anledningen till att stanna att man känner sig duktig på det man gör (30 %).

– Det skiljer sig en del åt mellan vad som är viktigt för de olika åldersgrupperna. För den mellersta åldersgruppen (30-49 år) är det till exempel viktigt med flexibla arbetstider – det kan troligtvis bero på att många i den åldersgruppen har småbarn, säger Alexander Greidinger, marknadsplatsdirektör på Blocket Jobb.

Den yngsta åldersgruppen svarar att en av den främsta faktorn att kunna byta jobb är om den nya arbetsplatsen erbjuder en bättre lön (71%) Ökade möjligheter att lära sig någonting nytt står också högt i kurs (26 %).

Vilken/vilka av följande faktorer skulle främst kunna få dig att byta jobb? Om nya arbetsplatsen erbjuder… Ange minst ett och max två svar.

 • Bättre chef, 9 %
 • Bättre samarbete med kollegor, 5 %
 • Bättre stämning/kultur på arbetsplatsen, 10 %
 • Nya arbetsuppgifter, 17 %
 • Bättre lön, 58 %
 • Bättre arbetstitel, 4 %
 • Ökade möjligheter till att lära mig något nytt, 22 %
 • Bättre geografiskt läge, 17 %
 • Mer flexiblare arbetstider, 10%
 • Tryggare anställningsvillkor, 2 %
 • Annan faktor, nämligen: 4 %
 • Ingenting skulle kunna få mig att byta jobb, 12 %

Vilken/vilka faktorer är det främst som får dig att trivas och vilja vara kvar på din nuvarande arbetsplats? Ange minst ett och max två svar.

 • Chef, 8 %
 • Kollegor, 24 %
 • Stämningen/kulturen på arbetsplatsen, 20 %
 • Arbetsuppgifterna, 27 %
 • Min arbetstitel, 1 %
 • Känner mig duktig på det jag gör, 23 %
 • Det finns utrymme för att utvecklas, 18 %
 • Bra geografiskt läge, 10 %
 • Flexibla arbetstider, 16 %
 • Trygga anställningsvillkor, 17 %
 • Bekvämlighet, vill inte byta jobb, 14 %
 • Annat, 2 %
 • Jag trivs inte/vill inte vara kvar på min nuvarande arbetsplats, 5 %
 • Tveksam, vet ej, 1 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. 1000 svar samlades in bland yrkesverksamma tjänstemän i åldersgrupp 18-65 år under tidsperioden 20-27 november 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Blocket

You must be logged in to post a comment Login