Drygt nio miljoner i ersättning till kollektivtrafiken i Örebro

By on 13 december, 2022
Foto: Johner

Nu har Trafikverket beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om en miljard kronor i år. Stödet är för minskade biljettintäkter på grund av covid-19.

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av covid-19.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd; nu har Trafikverket fattat beslut om fördelningen av stödet.

Stöd om en miljard, ansökningar om 1,2 miljarder

Kollektivtrafiken har ansökt om 1,2 mrd kronor. Trafikverket ska därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Den procentuella neddragningen medför att respektive myndighet får cirka 86 procent av vad de har ansökt om.

Sökande Summa för utbetalning, kronor
Region Stockholm 471 884 092
Region Blekinge 11 280 775
Region Kronoberg 20 012 961
Region Gotland 348 748
Region Skåne 168 118 685
Region Östergötland 8 971 956
Region Dalarna 4 565 800
Region Halland 23 389 708
Region Kalmar 16 776 021
Region Uppsala 60 698 939
Region Jämtland Härjedalen 11 443 639
Region Gävleborg 14 272 009
Region Västerbotten 21 132 692
Region Västmanland 6 110 666
Region Jönköping 20 959 500
Region Värmland 9 971 936
Region Örebro 9 236 959
Region Sörmland 7 673 645
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 7 788 574
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 7 557 691
Västra Götalandsregionen 97 805 004
Summa 1 000 000 000

Ersättningen utgår från minskade biljettintäkter

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd. Trafikverket beslutar om vem som får ersättning och hur mycket, utifrån uppställda kriterier. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Ersättningen utgår från minskade biljettintäkter. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken justeras ersättningen, på samma sätt som under 2021, utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

Totalt sju miljarder kronor i stöd

Det är regeringen som har beslutat om omfattningen på stödet, dvs. en miljard kronor för 2022.  Under 2020 och 2021 avsatte regeringen tre miljarder per år för det riktade stödet till kollektivtrafiken. Totalt har därmed sju miljarder avsatts för det aktuella stödet.

Vi behöver säkra transportsystemet även i osäkra tider

–Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet även i tider av påverkan från utbrottet av covid-19, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket. Kollektivtrafiken har kunnat fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt har ökad smittspridning undvikits, men det har blivit en ökad kostnad som nu ersätts.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Trafikverket

You must be logged in to post a comment Login