Dyrare elbil utan bonus men bara för vissa

By on 6 mars, 2023
Arkivbild

Elbilar och laddhybrider har blivit populära fordonstyper på senare år, inte minst tack vare statliga satsningar och subventioner. Men när klimatbilsbonusen tagits bort går kalkylen inte ihop och milen med elbil kostar mer än att köra laddhybrid eller bensinbil.

Riksförbundet M Sveriges medlemstidning Motor har jämfört: utan bonus kostar elbilen mest av de alternativ som finns.

Organisationen kräver nu att bonusen återinförs.

Med en ny bil står drivmedel för en relativt liten del av den totala kostnaden. Det är framför allt kostnaden för värdeminskning samt eventuella kreditkostnader som gör att milkostnaden sticker iväg. Inte ens med kostnadsfri laddning blir det billigare att köra en elbil.

Klimatbilsbonusen på 50 000 eller 70 000 kronor var en del av bonus-malus-systemet som var tänkt att öka takten i omställningen och få fler att välja bilar med låga utsläpp. Så har också skett; de senaste åren har de laddbara bilarna stått för ungefär halva nybilsförsäljningen. 

Efter att klimatbonusen togs bort för privatpersoner i november har incitamenten att byta sin fossilbil till laddbar bil minskat.

– För privatpersoner saknas nu ekonomiska fördelar med att välja en elbil. Det är ett helt annat läge utan klimatbilsbonus. Samtidigt erbjuder företag elbilar där förmånsvärdet subventioneras kraftigt just med anledning av bilarnas högre pris, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Trots att laddbara bilar har blivit mycket dyrare att köpa kan företag fortfarande erbjuda sina anställda bilarna som förmån med subventionerat förmånsvärde. Den anställda ges en kraftfull rabatt på skatten för förmånen för att kompensera för att elbilar och laddhybrider kostar mycket mer än bilar utan miljöteknik. Värdet kan sättas ner till 350 000 kronor, trots att bilen kostat det dubbla, 700 000 kronor.

– Det är ett svek mot hushållen att det inte går att räkna hem köpet av en elbil, särskilt eftersom regeringen menar att den gröna omställningen främst ska äga rum genom elektrifiering och dessutom fortsätter att ge företagen kraftfulla subventioner när anställda får förmåner. För att nå 2030-målet är det viktigt att elbilarna fortsätter att öka, säger Caroline Drabe.

Trots att klimatbilsbonusen nu slopats ligger malus-skatten kvar. Bonus-malus-systemet skulle vara självfinansierat, men har nu i praktiken omvandlats till ett verktyg för att få in mer pengar från bilister utan att det ger något tillbaka.

– Det är inte acceptabelt att hushållen ska bära en så stor del av kostnaden för omställningen. Regeringen måste se till att malus-intäkterna går tillbaka till oss bilister, helst genom att återinföra klimatbilsbonusen, säger Caroline Drabe.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login