Effektivt med polisens identifieringsljus visar ny utvärdering

By on 20 februari, 2021
Foto: Björn Lidestam/VTI

Polisens identifieringsljus, ett fast lysande blått sken med svagare ljusstyrka än blåljuset som används vid utryckning, är effektivt för att påvisa polisens närvaro och skapar trygghet för allmänheten. Det visar en utvärdering gjord av forskare vid VTI.

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen för att markera sin markera sin närvaro, synas tydligare och skapa trygghet. Det kan till exempel användas vid demonstrationer, folksamlingar i krogmiljö och idrottsevenemang. Ett annat exempel är att synas tydligare för att åstadkomma lugnare trafik. Den nuvarande dispensen gäller fram till 1 juli 2021.

VTI har på uppdrag av Polisens nationella operativa avdelning, Noa, undersökt identifieringsljusets effekter på synlighet och allmänhetens attityder till trygghetsskapande genom synlig polisnärvaro. Resultaten ska utgöra underlag till beslut om att fortsatt och permanent tillåta Polismyndigheten att använda identifieringsljus, genom att ändra regelverket.

Den övergripande slutsatsen är att identifieringsljuset är både effektivt synlighetsfrämjande och effektivt trygghetsskapande, säger Björn Lidestam, senior forskare vid VTI.

Resultaten visar att identifieringsljuset hade god synlighetsfrämjande effekt på människor som upptäckte polisfordonet vid det fältexperiment som gjordes i studien, speciellt i mörker, och att allmänheten känner sig tryggare av synlig polisnärvaro.

Regionalt
Örebronyheter

Källa VTI – Statens väg och transportforskningsinstitut

You must be logged in to post a comment Login