Ekologiska korridorer ska bevara naturvärden

By on 14 maj, 2023
Nu utbildar E.ON underleverantörerna.
Arkivbild

Ekologiska korridorer ska bevara naturvärden i ledningsgatorna, nu utbildar E.ON sina underleverantörer.

E.ON utbildar underleverantörerna i att röja ledningsgator som både bevarar den biologiska mångfalden och säkrar elleveransen. Genom att kartlägga ledningsgatans naturvärden och skräddarsy åtgärder, skapas ekologiska korridorer som gynnar växt- och djurliv.

– Syftet är att stärka upp ekosystem i befintliga biotoper och bevara den biologiska mångfalden, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution. 

Metoden Ecological Corridor Management, ECM, har utvecklats i samarbete med E.ONs tyska moderbolag och införs nu stegvis i alla länder där EON verkar. Inför all röjning inom regionledningar görs en kartläggning för att se vilka potentiella naturvärden som finns i ledningsgatan och vilka insatser som kan göras för att skydda hotade livsmiljöer.

– Det innebär bland annat att långsamväxande träd och växtlighet bevaras och att vi röjer för att behålla den naturliga livsmiljön. Ibland flyttas ris och kvistar, och ibland lämnas träddelar kvar till bin, insekter och andra djur, säger Martin Höhler. 

E.ONs mål är att alla underhållsleverantörer ska ha kompetens kring ekologiska korridorer och hållbart röjningsarbete. Utbildningen pågår löpande från och med 2022. E.ON har 24 500 hektar luftledning i högspänningsnätet, från Lycksele i norr till Trelleborg i söder.

Sverige
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login