Ekologiska Lantbrukarna fortsätter att backa

By on 25 maj, 2022

Under första kvartalet 2022 minskade försäljningen av ekologisk mat i dagligvaruhandeln med 5,5 procent jämfört med Q1 2021. Ekologiskt kött gick mot strömmen med en liten ökning. Samtidigt visar ny rapport av Sveriges Konsumenter att det ofta är svårt för konsumenter att välja ekologiska alternativ.

Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året svagt och minskade med 5,5 procent. Det kan jämföras med att alla konventionella livsmedel ökade med 1,5 procent. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen ekologiskt sjönk från 6,9 procent under helåret 2021 till 6,5 procent under det första kvartalet 2022. Samtliga siffror gäller dagligvaruhandeln, där majoriteten av livsmedel säljs. Ett visst trendbrott kan samtidigt skönjas för ekologisk mat med svenskt ursprung, som nu inte minskar lika mycket som importerade ekolivsmedel. Ekologiskt kött, där svensk råvara dominerar, gick mot strömmen med en mindre ökning (+ 1 procent) för de ekologiska livsmedlen samtidigt som försäljningen av konventionellt kött minskade något (-2,3 procent).

Svårt att klicka hem eko

Samtidigt visar en ny undersökning av Sveriges Konsumenter att det är svårt att välja ekologisk mat i näthandeln, trots att konsumentintresset för ekologiskt generellt är högt bland de som handlar över nätet. Sveriges Konsumenter har tittat närmare på ekoutbudet i näthandeln av 14 vanliga matvaror som potatis, bananer, äpplen och havregryn. En tydlig slutsats är att det finns gott om utbud av lågförädlade produkter som potatis och mjölk, men väldigt dåligt utbud av förädlade produkter. Till exempel är 22 procent av potatisen eko men bara 1 procent av chipsen och 31 procent av all mjölk är eko men bara 5 procent av osten.

– Det finns gott om svensk, ekologisk råvara. Samtidigt finns det många konsumenter med betalningsvilja för mer förädlade produkter som vill köpa mat som bidrar till en giftfri miljö och högre biologisk mångfald. Här borde det finnas en möjlighet för industri och handel att utveckla fler svenska, ekologiska produkter, säger Ida Lind, Expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Inflation och storhelg påverkar 

Siffrorna under kvartal 1 2022 är svåra att jämföra mot 2021 av ett par faktorer. Den ena hänger ihop med att hushållens inköp inför påskhelgen under 2021 till stor del gjordes i kvartal 1, men under 2022 hamnade i kvartal 2. Den andra är att inflationen har tagit rejäl fart i början av 2022. Dessa effekter slår åt olika håll, men påverkar troligen inte relationen mellan ekologiskt och konventionellt i någon större utsträckning. Såväl under som efter pandemin och oavsett påskeffekt och inflation är det dock fortsatt tydligt att den ekologiska maten har tappat andelar i den svenska dagligvaruhandeln.

Om Svenskt ekoindex

Kvartalsrapportern “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Rapporterna är den del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Ekologiska Lantbrukarna

You must be logged in to post a comment Login