Ekonomi | Allt fler fortsätter arbeta efter 67 år

By on 11 juni, 2016

Var femte statsanställd som gick i pension under förra året hade arbetat fram till 67 år eller längre, det visar den senaste trendanalysen från SPV. En analys som också visar att mäns och kvinnors beteenden vid pensionering blir allt mer lika.

– Vi ser tydligt att fler och fler jobbar längre, på bara några år har det skett en kraftig ökning av de som arbetar kvar efter 67-årsmånaden, säger Helén Högberg, statistiker på SPV.

I dag har anställda rätt, enligt LAS (lagen om anställningsskydd), att arbeta till dess att de fyller 67 år. Men en arbetsgivare har möjlighet att medge att en arbetstagare fortsätter vara anställd även efter 67 år.

– Det ska bli spännande att följa om den här utvecklingen fortsätter lika starkt under de kommande åren, säger Helén Högberg.

Årlig trendanalys till regeringen
SPV lämnar varje år information till regeringen om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Från 2010 till 2015 har andelen som valt att gå i pension efter 65-årsmånaden ökat från 46 procent till 51 procent. Trenden håller i sig. De två senaste åren har över hälften valt att gå i pension efter 65-årsmånaden.

Kvinnor står för störst ökning
Fler män än kvinnor arbetar kvar efter 65-årsmånaden. Däremot står kvinnor för den största procentuella ökningen (2010-2015) av statsanställda som arbetar kvar efter 65-årsmånaden.

Olika beteende i olika grupper
En jämförelse mellan olika grupper visar stora skillnader för när statsanställda väljer att gå i pension. De två största grupperna som tagit ut pension under 2015 är samhällsskydd och rättsskipning och utbildning med totalt 2400 personer. Inom samhällsskydd och rättsskipninggår över 40 procent i pension före 65 år. I den gruppen finns även den lägsta andelen som jobbar efter 65 år. I gruppen utbildning är däremot situationen den omvända. Där väljer 66,5 procent av de anställda att fortsätta arbeta efter 65 år medan enbart 12 procent går i pension före 65 år.

Fakta om statistiken
Statistikuppgifterna avser år 2015 och gäller endast för statligt anställda vars arbetsgivare var obligatoriska medlemmar hos Arbetsgivarverket när pensionerna beviljades.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login