Ekonomi | Allt fler resenärer på SJs tåg

By on 22 juli, 2016

SJs kvartalsrapport april – juni 2016. Fler resenärer under andra kvartalet 2016 innebar att SJ-koncernens nettoomsättning ökade med tre procent till 2 333 MSEK (2 271). Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (225). SJ har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer.

Att resultatet blev lägre beror främst på en retroaktiv justering av avskrivningar som gjordes i april föregående år och påverkade resultatet för andra kvartalet 2015 positivt. Justeringen var kopplad till investeringen i nya X2000.

De senaste årens trend med att välja SJs tåg som resesätt håller i sig. Antalet resor med SJs tåg har totalt sett ökat med tre procent, jämfört med andra kvartalet föregående år. Den största ökningen under kvartalet var på linjen Gävle-Linköping där antalet tågresor ökade med 17 procent. Storstadslinjen Stockholm-Göteborg hade en fortsatt stark utveckling och ökade med tio procent, jämfört med andra kvartalet 2015. Även pendlarlinjen Stockholm-Uppsala hade en positiv utveckling och antalet tågresor ökade med nio procent.

Att tågresandet ökar visar att vår satsning på attraktiva priser och kunderbjudanden ger effekt. Det är också glädjande att våra kunder är nöjda med att resa med oss. Ett bevis på detta är vårt Nöjd kundindex som blev 69 för andra kvartalet, jämfört med 64 samma period föregående år, säger SJs vd Crister Fritzson.

Punktligheten ökade trots nedrivna kontaktledningar, signalfel och obehöriga i spårområdet under kvartalet. För SJs fjärrtåg var punktligheten 84 procent (82) och för regionaltåg 90 procent (88).

Vi gläds åt att resandetrenden och punktligheten pekar åt rätt håll, men har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer, säger SJs vd Crister Fritzson.

Utfall andra kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 333 MSEK (2 271)
  • Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (225)
  • Kvartalets resultat uppgick till 143 MSEK (171)

Utfall perioden januari-juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 517 MSEK (4 495)
  • Rörelseresultatet uppgick till 233 MSEK (330)
  • Periodens resultat uppgick till 183 MSEK (252)

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login