All posts tagged "Kvartalsrapport"

 • Låga lånekostnader för kommunsektorn

  Kommuninvests kvartalsvisa rapport ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Idag presenteras ett uppdaterat datamaterial för andra kvartalet 2021. Rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag...

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0
 • Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal

  Efterfrågan på resandet med SJ är fortsatt stark och bidrog till att omsättningen för andra kvartalet ökade med två procent jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 1 997 MSEK (1 964). Trots våren och...

  • Posted juli 21, 2018
  • 0
 • Ekonomi – Sverige i topp på nordisk byggmarknad

  Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar. Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare...

  • Posted oktober 11, 2016
  • 0
 • Ekonomi | Allt fler resenärer på SJs tåg

  SJs kvartalsrapport april – juni 2016. Fler resenärer under andra kvartalet 2016 innebar att SJ-koncernens nettoomsättning ökade med tre procent till 2 333 MSEK (2 271). Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (225). SJ har fortsatt stort fokus på...

  • Posted juli 22, 2016
  • 0