Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal

By on 21 juli, 2018
Arkivbild.

Efterfrågan på resandet med SJ är fortsatt stark och bidrog till att omsättningen för andra kvartalet ökade med två procent jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 1 997 MSEK (1 964).

Trots våren och försommarens många trafikstörningar ökade tågresandet med SJ, mätt i personkilometer, med två procent jämfört med föregående år.Störningarna innebar dock att SJs produktionskostnader för oplanerad ersättningstrafik ökade liksom ersättningar vid förseningar till SJs resenärer. Under kvartalet har SJ även haft högre underhållskostnader kopplat till den stränga vintern. SJs resultat påverkades även av särskilda satsningar på digitaliseringsprojekt, införandet av GDPR och att etablera SJ i Skandinavien. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 113 MSEK (174).

Ett omfattande planeringsarbete har pågått inför införande av det stora renoveringsarbetet av Getingmidjan (sträckan Stockholm Central-Stockholms södra) under sommaren, för att på bästa sätt möta efterfrågan på resor från våra resenärer. Bland annat har SJ byggt upp en ny depåverksamhet i Älvsjö, söder om Stockholm, inför trafikstarten 25 juni. Under perioden reducerades även trafiken för att skapa en robust trafik på sträckan Stockholm-Göteborg.

– Under kvartalet har vi fortsatt stor efterfrågan på resor och har ökat våra intäkter. Dock har trafikstörningar gjort att våra kostnader ökat under våren och bidragit till ett lägre resultat, än under samma kvartal föregående år. De upprustningsarbeten som pågår i infrastrukturen på våra största sträckor, har direkt påverkan på vårt resultat, säger SJs vd Crister Fritzson.

Utfall andra kvartalet 2018:
Nettoomsättningen uppgick till 1 997 MSEK (1 964)
Rörelseresultatet uppgick till 113 MSEK (174)
Kvartalets resultat uppgick till 119 MSEK (135)

Utfall januari-juni 2018:
Nettoomsättningen uppgick till 3 884 MSEK (3 847)
Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK (318)
Kvartalets resultat uppgick till 166 MSEK (256)

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login