Ekonomi | Apotekets delårsrapport januari-juni 2016

By on 23 juli, 2016

Apotekets delårsrapport januari-juni 2016: Ökad försäljning och förstärkt rörelseresultat.

Apotekets nettoomsättning för januari-juni uppgick till 10 174 miljoner kronor, en ökning med 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för halvåret ökade till 327 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade till 3,2 procent.

Fler butiker och digitala tjänster
Under första halvåret har vi haft ett starkt fokus på att bygga ut och modernisera vårt apoteksnät. Vi har etablerat fem apotek och stängt ett apotek. Vi tog även över åtta apotek från, och överlämnade fyra apotek, till Apotek Hjärtat. För att möta kundernas ökade förväntningar på hög tillgänglighet och snabb service har vi etablerat ett helt nytt butikskoncept ”Apoteket Express”.

Vi fortsätter även utveckla nya digitala tjänster för att möta de behov som uppstår när allt fler handlar läkemedel digitalt, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Sammanfattning av andra kvartalet 2016
(Andra kvartalet 2015 inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 233 (4 985) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 199 (125) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till
  3,8 (2,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 181 (111) miljoner kronor.
 • Aktieutdelningen uppgick till 1 100 (158) miljoner kronor.
 • Apoteket slutförde affären med Apotek Hjärtat avseende köp och försäljning av apotek.
 • Konsumenter utsåg Apoteket till Sveriges mest hållbara varumärke 2016 i undersökningen Sustainable Brand Index.

Sammanfattning av januari-juni 2016
(Januari – juni 2015 inom parentes)

 • Nettoomsättningen ökade till 10 174 (9 886) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 327 (247) miljoner kronor och rörelsemarginalen förbättrades till
  3,2 (2,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 306 (222) miljoner kronor.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 392 (285) miljoner kronor.
 • Apoteket etablerade fem nya apotek.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login