Ekonomi | AstraZeneca PLC : Bokslutsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2014

By on 11 februari, 2015

Det finansiella resultatet för 2014 är i linje med den höjda prognosen som lämnades i samband med resultatet för tredje kvartalet 2014.

 • Intäkterna för helåret ökade med 3 % i fasta valutakurser (CER) till 26 095 MUSD (HÅ 2013: 25 711 MUSD).
 • Intäkterna under fjärde kvartalet ökade med 2 % till 6 683 MUSD i fasta valutakurser, det fjärde kvartalet i följd med intäktstillväxt (Q4 2013: 6 844 MUSD).
 • Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret uppgick till 4,28 USD, en minskning med 8 %. Vinst per aktie för kärnverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 0,76 USD, en minskning med 28 %.

Rekord med sex produktgodkännanden under 2014. Framsteg med forskningsportföljen sedan resultatet för det tredje kvartalet 2014 inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsvägarna:Duaklir Genuair: EU-godkännande för KOL. Brodalumab: överlägset ustekinumab i andra och tredje pivotala fas III-studierna mot psoriasis. Lesinurad: EU har accepterat registreringsansökan för behandling av gikt.
 • Hjärt/kärlsjukdomar:Brilinta PEGASUS-studien nådde sina primära effektmål. Ansökan om marknadsgodkännande för Saxagliptin/dapagliflozin i fast doskombination har lämnats in i USA.
 • Onkologi:Lynparza har godkänts i USA och EU för BRCA-muterad framskriden äggstockscancer. Registreringsansökan i USA för Iressa har accepterats av FDA.
 • Neurovetenskap:Moventig har godkänts i EU för opioidframkallad förstoppning. Movantik ”descheduled” av amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration).

Intäkterna för våra tillväxtplattformar steg 15 % 2014 och bidrog med 53 % av de totala intäkterna.

 • Brilinta/Brilique:Vår trombocythämmare nådde en tillväxt på 70 % i global försäljning, med fortsatt momentum i samtliga regioner.
 • Diabetes: Vi uppnådde en tillväxt på 139 %, integrerade framgångsrikt förvärvade tillgångar från BMS, gjorde en framgångsrik lansering av Farxiga/Forxiga, samt fick ett bra mottagande för nya Bydureon Pen i USA.
 • Sjukdomar i andningsvägarna: Försäljningen har ökat med 10 %, med en tillväxt på 27 % på tillväxtmarknaderna och en inbromsande tillväxt i USA på +15 %.
 • Tillväxtmarknader: +12 %, med en tillväxt i Kina på 22 %, vilket gör Kina till AstraZenecas näst största nationella marknad.
 • Japan: -3 %, beroende på föreskrivna prissänkningar, ökad användning av generiska läkemedel och återkallning av Nexium under det fjärde kvartalet.

Styrelsen har tillkännagivit en utdelning för andra halvåret på 1,90 USD (15,62 SEK) per aktie, vilket innebär att utdelningen för helåret blir 2,80 USD (21,82 SEK). Styrelsen står fast vid bolagets progressiva utdelningspolicy.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”2014 var ett anmärkningsvärt år för AstraZeneca. Vi uppnådde rekordmånga produktgodkännanden (sex stycken) när vi accelererade vår forskningsportfölj inom alla huvudterapiområden. Dessutom har vi levererat fyra kvartal med intäktstillväxt, där viktiga tillväxtplattformar nu bidrar till över hälften av våra intäkter. Vår starka resultatutveckling på tillväxtmarknaderna utmärker sig särskilt, Kina har blivit vår näst största nationella marknad, medan den försenade introduktionen av Nexium-generika i USA hjälpte oss att öka investeringar relaterade till våra nylanseringar samt vår snabbt accelererande forskningsportfölj.

”Prognosen för 2015 speglar vårt fokus på att skapa värde genom att investera i våra nya varumärken och vår spännande forskningsportfölj, samtidigt som vi fortsätter att förbättra produktiviteten för att skydda vår lönsamhet med tanke på kommande patentutgångar. Tack vare den tunga forskningen och det momentum vi har byggt upp inom organisationen är vi på god väg att återgå till tillväxt 2017 och är väl positionerade att leverera enligt våra långsiktiga mål.”

Under 2015 räknar företaget med att fortsätta sin betydande process för att bli ledande inom forskning:

 • Pivotala data kommer att presenteras för MEDI4736 i tredje linjens behandling av icke-småcellig lungcancer; tremelimumab mesoteliom; selumetinib uveal melanom; PT003 KOL.
 • Planerade registreringsansökningar är AZD9291 andra linjens behandling av icke-småcellig lungcancer; cediranib äggstockscancer (EU); brodalumab psoriasis.
 • Beslut om eventuellt godkännande kommer att fattas avseende saxagliptin/dapagliflozin i fast doskombination (USA); Iressa (USA); lesinurad (USA).

Prognos för 2015: Intäkterna förväntas minska med en medelhög ensiffrig procentuell siffra (mid single-digit) i fasta valutakurser. I linje med företagets affärsmodell kommer bolaget att fortsätta att ingå samarbetsavtal och licensiera utvalda produkter och teknologier i syfte att få ytterligare intäkter. Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en låg ensiffrig procentuell siffra (low single-digit) i fasta valutakurser.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login