Ekonomi – Biogasproduktionen ökade nio procent under 2015

By on 4 oktober, 2016

Idag publiceras rapporten ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015” från Energimyndigheten. Rapporten är framtagen i samarbete med Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF, och visar på flera viktiga nyheter för den svenska biogasens utveckling.

Enligt statistiken producerades 1, 95 TWh biogas förra året, vilket är en ökning med nio procent från föregående år. Exempelvis ökade biogasproduktionen från samrötningsanläggningar med 19 procent. När det gäller produktionen från gårdsanläggningarna och avloppsreningsverken ökade de med 14 procent respektive 3 procent jämfört med år 2014.

– Siffrorna visar att biogasproduktionen ökat ytterligare under 2015, vilket är mycket glädjande. Biogas är ett av världens smartaste alternativa drivmedel som sluter kretsloppen och bidrar till målet om fossilfria transporter år 2030, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Av den producerade biogasen gick närmare två tredjedelar till uppgradering vilket innebar en ökning med 20 procent från 2014. Uppgraderad biogas används till största delen som fordonsgas.

– En nioprocentig ökning av biogasen är viktig för gasmarknadens utveckling och konkurrenskraft. Tyvärr ser vi signaler på att fordonsgasen börjat stagnera vilket är oroväckande. Branschen väntar fortfarande på en tydlig strategi där biogasen och andra drivmedel har en tydlig roll att spela för fossilfria transporter 2030. Här måste regeringens kommande förslag till bonus-malus premiera bränslen med verklig klimatnytta, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login