Ekonomi | Bokslutskommuniké Axfood AB 1 jan-31dec 2014

By on 18 februari, 2015

– Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober-december till 9 978 Mkr (9 550), en ökning med 4,5 procent.

– Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,3 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 2,4 procent.

– Rörelseresultatet för perioden uppgick till 372 Mkr (340).

– Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 370 Mkr (337).

– Resultatet efter skatt var för perioden 277 Mkr (257) och resultat per aktie 5,23 kr (4,79).

– Annica Elmehagen Lundquist utsågs till ny kommunikationsdirektör.

– Styrelsen föreslår en utdelning om 17 kr per aktie (15).

– Styrelsen föreslår en aktiesplit med villkoret 4:1.

– Axfoods målsättning för 2015 är att överträffa resultatet för 2014.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login