Ekonomi | IKEA koncernens försäljning ökar med 11,2 %

By on 13 december, 2015

IKEA koncernens försäljning ökar med 11,2 % – möjliggör för fler investeringar inom hållbarhet och expansion.

IKEA koncernens nettointäkt landade på 3,5 miljarder euro för verksamhetsåret 2015. Den totala försäljningen ökade med 11,2 % (justerat för valutaeffekter) till 31,9 miljarder euro jämfört med föregående år. Sammantaget med hyresintäkterna från shoppingcenterverksamheten uppgick de totala intäkterna till 32,7 miljarder euro (+ 11,5 %). Stora investeringar har gjorts under året för att tackla klimatförändringar, ett exempel är övergången till 100 % LED i hela belysningssortimentet.

Vi har ett bra år bakom oss, då vi gjort betydande investeringar inom hållbarhet, att förbättra erbjudandet till våra kunder och genom att vara mer tillgängliga, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef IKEA koncernen.

Merparten av tillväxten är från jämförbara varuhus, men även nya varuhus och fortsatt utveckling av e-handel har bidragit till resultatet. Även om tillväxten är jämt fördelad över de flesta marknader så visar Tyskland rekordtillväxt samtidigt som södra Europa har en positiv utveckling. Den nordamerikanska marknaden fortsätter att gå bra och den nyaste marknaden, Sydkorea, visar bättre försäljning än väntat.

Den fortsatta tillväxten möjliggör för IKEA koncernen att stärka sin kärnverksamhet: i befintliga varuhus, inom e-handel men också genom nya butiksformat för att möta kunderna behov. Dessutom görs betydande investeringar inom förnybar energi samt i produkter som möjliggör för fler att leva ett mer hållbart liv hemma.

Satsningarna på klimatförändringarna är en drivkraft för innovation och en möjlighet att göra vår verksamhet ännu bättre, säger Peter Agnefjäll. Han fortsätter – Jag är extra stolt över att vi under det senaste året har sålt fler än 90 miljoner lampor och armatur med LED-teknik. Det innebär inte bara lägre kostnader för miljoner hushåll utan även betydande energibesparingar, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA koncernen.

IKEA koncernen fortsätter att dela framgången med sina medarbetare. Under verksamhetsåret 2015 avsattes 105 miljoner euro till lojalitetsprogrammet Tack! som ett sätt att visa uppskattning för deras insats och lojalitet. Totalt har 305 miljoner euro avsatts till programmet sedan det startades 2013.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login