Ekonomi | Nokian Tyres bokslut 2014

By on 11 februari, 2015

Ökade marknadsandelar och framsteg i verksamheten mildrar effekterna av svag rysk ekonomi. Starkt kassaflöde möjliggör stabil utdelning.

Oktober-december 2014

 • Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 7.7 procent och var 380.0 MEUR (411,8 MEUR 10-12/2013).
 • Rörelseresultatet uppgick till 77.5 MEUR (93.2 MEUR), -16.9 procent.
 • Periodens vinst efter skatt uppgick till 50.1 MEUR (-36.4), +237.6 procent.
 • Resultatet per aktie var 0.37 euro (-0.28 euro), +232.1 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 579.1 MEUR (515.9), +12.2 procent.

Januari-december 2014

 • Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 8.7 procent och uppgick till 1,389.1 MEUR (1,521.0 MEUR 1-12/2013).
 • Rörelseresultatet uppgick till 308.7 MEUR (385.5 MEUR), -19.9 procent.
 • Periodens vinst efter skatt uppgick till 208.4 MEUR (183.7), +13.4 procent.
 • Resultatet per aktie var 1.56 euro (1.39 euro), +12.9 procent.
 • Kassaflödet i den löpande verksamheten uppgick till 458.3 MEUR (325.6), +40.7 procent.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägare ska uppgå till 1.45 EUR (1.45) per aktie.

PERSONBILSDÄCK

Oktober-december 2014

 • Omsättningen på affärsenheten personbilsdäck uppgick till 237.9 MEUR (271.6 MEUR 10-12/2013), -12.4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 55.4 MEUR (75.3), -26.4 procent.

Januari-december 2014

 • Omsättningen på affärsenheten personbilsdäck uppgick till 1,003.2 MEUR (1,137.0 MEUR 1-12/2013), -11.8 procent.
 • Rörelseresultatet var 292.2 MEUR (378.5), -22.8 procent.

NOKIAN HEAVY TYRES

Oktober-december 2014

 • Omsättningen på Nokian Heavy Tyres uppgick till 41.0 MEUR (40.0 MEUR 10-12/2013), +2.6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7.8 MEUR (5.6), +39.9 procent.

Januari-december 2014

 • Omsättningen på affärsenheten tunga däck uppgick till 149.1 MEUR (149.7 MEUR 1-12/2013), -0.4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24.6 MEUR (20.4), +20.7 procent.

VIANOR

Oktober-december 2014

 • Omsättningen på däckkedjan Vianor uppgick till 117.5 MEUR (117.2 MEUR 10-12/2013), +0.2 procent.
 • Rörelseresultatet var 13.1 MEUR (12.8), +2.7 procent.

Januari-december 2014

 • Omsättningen på däckkedjan Vianor uppgick till 314.8 MEUR (312.5 MEUR 1-12/2013), +0.7 procent.
 • Rörelseresultatet var 2.1 MEUR (-1.8), + 215.6 procent.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 80.6 MEUR (125.6 MEUR).

Ekonomiska riktlinjer
Om valutakurserna och omsättningen är stabila, förväntas rörelseresultatet minska något jämfört med 2014. Rörelseresultatet för första kvartalet 2015 förväntas klart minska jämfört med 2014, på grund av den försenade försäljningsstarten av vinterdäck i Ryssland. Försäljning flyttas istället till senare kvartalen.

Vd Ari Lehtoranta

”Den kraftiga nedgången av oljepriset, tillsammans med fortsatt svaga ryska och CIS-valutor samt ekonomier påverkade negativt vår försäljning och vårt resultat. Vi lyckades dock förstärka vår marknadsställning på alla våra marknader och fortsatte att förbättra vår effektivitet. Detta, tillsammans med lägre materialkostnader, hjälpte oss att leverera bra resultat. Jag är speciellt nöjd med det rekordstora kassaflödet.

Valutakursändringarna minskade vår omsättning för helåret med 99.9 miljoner euro, vilket tillsammans med förändringar i produktmix och pristryck ledde till att vårt rörelseresultat minskade med 3.1 procentenheter. Tack vare minskade råvarukostnader, bättre produktivitet och bra kostnadskontroll förblev vår lönsamhet på bra rörelsevinstnivå, 22 procent.

Vårt distributionsnätverk fortsätter att expandera. Antalet Vianor-anläggningar är nu uppe på 1,355 och NAD-nätverket omfattar 869 anläggningar. Vi har även startat ett nytt N-Tyre partnerkoncept i Ryssland och i konceptet ingår nu 53 anläggningar. Vår produktportfölj är i bra skick och våra produkter, både vinter- och sommardäck, har vunnit de flesta däcktester. Både Nokian Heavy Tyres och Vianor fortsätter att öka lönsamheten.

Trots att det just nu är svårt att bedöma utvecklingen av marknaderna i Ryssland och CIS-länderna så tror vi på framtiden. Vi startar år 2015 med stark balansräkning, med bättre produktsortiment än någonsin tidigare, med ständigt förbättrad distribution och med en välpresterande organisation.”

Marknadsläget
Turbulensen i världspolitiken skadade den globala ekonomiska tillväxten 2014. USA fortsätter att vara tillväxtmotorn med sin stödjande finanspolitik, ökande industriproduktion och stark sysselsättningsgrad. Den europeiska ekonomin visade tecken på förbättring i början av året, men gick sedan ner på grund av krisen i Ukraina. Den europeiska centralbanken ECB presenterade i början av 2015 ett ekonomiskt stödprogram på 1 200 miljarder euro i syfte att förbättra den ekonomiska aktiviteten i EU-området. Eftersom många av de utvecklande ekonomierna är svaga och de geopolitiska riskerna fortfarande finns kvar, förväntas den globala BNP-ökningen uppgå till 3.8 procent under år 2015.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 8 procent under 2014, jämfört med år 2013. Marknadsvolymen för personbilsdäck minskade med 1 procent, jämfört med 2013. Inga större förändringar i efterfrågan på däck förväntas under 2015. I de nordiska länderna förväntas bruttonationalprodukten öka sakta men stabilt med cirka 2 procent under 2015.

Efterfrågan på tunga specialdäck varierar kraftigt mellan produkterna och marknaderna. Efterfrågan på original skogsmaskindäck var stor under 2014. Ökad användning av trä och den goda lönsamheten på massaindustrin ökar efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under 2015.

Efterfrågan på lastbilsdäck förbättrades under 2014. Inköp på premiumdäck ökade med 4 procent i Europa och i de nordiska länderna med 14 procent, jämfört med året innan. I Ryssland minskade efterfrågan på premiumlastbilsdäck med sex procent jämfört med 2013. Efterfrågan på lastbilsdäck förväntas i år ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan minska.

Råvarupriserna
Råvarupriserna var fortsatt låga under 2014. Nokian Tyres råvarukostnader (€/kg) minskade med 16.5 procent under 2014, jämfört med 2013. Detta minskade Nokian Tyres kostnader med cirka 64 miljoner euro. Råmaterialkostnaderna väntas minska med cirka fem procent under 2015, vilket ger Nokian Tyres lägre kostnader med cirka fem procent, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 15 miljoner euro, jämfört med 2014.

Januari-december 2014
Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1.2 procent, vilket var 40.3 procent (35.8 procent år 2013) av bolagets totala försäljning. Försäljningen till Ryssland och CIS-länderna med 33.0 procent, vilket var 25.5 procent (34.2) av bolagets totala försäljning. Försäljningen till övriga Europa minskade med 2.0 procent, vilket var 24.4 procent (22.4) av den totala försäljningen. Försäljningen till Nordamerika ökade med 16.8 procent, vilket var 9.1 procent (7.0) av den totala försäljningen.

Försäljningen av personbilsdäck minskade med 11.8 procent och deras andel av bolagets totala försäljning var 68.4 procent (71.1). Försäljningen av tunga däck minskade med 0.4 procent och deras andel var 10.2 procent (9.4) av den totala försäljningen. Vianors försäljning ökade med 0.7 procent och dess andel var 21.5 procent (19.5) av bolagets totala försäljning.

Koncernen hade i genomsnitt 4,272 (4,194) anställda och i slutet året 4,204 (4,170) anställda. Däckkedjan Vianor hade i slutet av perioden 1,508 (1,480) anställda och i Ryssland fanns 1,326 (1,319) anställda.

Personbilsdäck
Försäljningsvolymen av Nokian personbilsdäck låg på samma nivå som under 2013. Omsättningen minskade med 11.8 procent på grund av valutakursdevalveringar, sämre mix och på grund av prisförändringar. Försäljningen minskade klart i Ryssland och i CIS-länderna, beroende på försämrat försäljningsmix, lägre medelpris och minskad efterfrågan på grund av Ryssland-Ukraina krisen. Medan försäljningen låg på samma nivå som året innan i de nordiska länderna och Europa så ökade försäljningen kraftigt i Nordamerika. Företagets marknadsandelar och lönsamhet ökade i de nordiska länderna, Centraleuropa och Nordamerika. Marknadsandelarna ökade även i Ryssland/CIS-länderna.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade på samtliga marknader, beroende på valutadevalveringar, försämrat försäljningsmix och det fortsatta pristrycket. Vinterdäckens andel av försäljningsvolymen var 79 procent (79 procent), men andelen medeldyra däck ökade klart.

Både hösten 2013 och 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktesterna och vann ett stort antal tester i nordiska och ryska biltidningar. Speciellt positivt är att Nokian Tyres vinterdäck även vann många tester i centraleuropeiska biltidningar, vilket var en stor framgång för Nokian Tyres. Nokian Tyres vinterdäck har under hösten vunnit tester på alla sina viktigaste marknader. Även nya Nokian sommardäcksortiment vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa under våren 2014. I september 2014 lanserade Nokian Tyres fem nya SUV-sommardäck. Dessa specialprodukter är skräddarsydda för det växande SUV-segmentet och är avsedda för bolagets huvudmarknader i Norden, Centraleuropa och Ryssland.

Nokian Heavy Tyres
Efterfrågan inom vissa produktsegment översteg produktionskapaciteten under 2014. Den totala försäljningen låg på samma nivå som år 2013, men försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 15 procent. Negativa valutaeffekter minskade värdet av försäljningen i euro. Det genomsnittliga försäljningspriset minskade på grund av det utmanande prissättningsläget.

Marginalerna stöddes av lägre råvarupriser och bättre produktivitet. De fasta kostnaderna minskade, vilket förbättrade lönsamheten.

Jämfört med 2013 ökade produktionen (ton) med 19.8 procent, men under det första halvåret räckte inte det till att motsvara den ökade efterfrågan. Under 2014 ökades utnyttjandegraden i produktionen från 65 procent till över 90 procent på årsbasis. Moderniseringar i fabriken och ökad automation har redan tagit bort flaskhalsar och förbättrat produktkvaliteten, flexibiliteten samt produktiviteten.

För Nokian lastbilsdäck var Norden och Ryssland försäljningsmässigt fortsatt de bästa marknaderna. I slutet av 2013 genomfördes en organisationsförändring, vilket innebär att affärsverksamheten Nokian lastbilsdäck nu ingår i Nokian Heavy Tyres. Organisationsförändringen började fungera effektivt under 2014 och skapar synergieffekter i alla operationer.

Vianor
I slutet av perioden hade Vianor 189 (183) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska mål att öka distributionsnätet och att erövra nya marknadsandelar i det utmanande marknadsläget. Jämfört med 2013 förbättrades omsättningen, trots att den negativa utvecklingen av svenska och norska valutakurser gentemot euron påfrestade omsättningen. Försäljningen ökade mest inom segmenten bilservice och bilreservdelar. Försäljningen ökade mest i Norge, räknat i lokal valuta. Detaljhandelns andel var 52 procent av Vianor totala försäljning.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsatte under 2014 med flera förvärv av bilverkstäder. Under 2014 förvärvades i Norden totalt 56 bilverkstäder som integrerades i Vianors anläggningar. Serviceförsäljningen ökade med sex procent och bilserviceförsäljningen ökade med 23 procent.

Franchising- och partnernätet
Under 2014 expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätet med 149 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av 2014 ingick i Vianor-nätet 1,355 försäljningsställen, varav 1,166 var partnerföretag. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Som resultat av expansionen ökade Nokian Tyres marknadsandel i varje respektive land. Utvidgningen av partnernätet kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under 2014 med 437 nya försäljningsställen till 869 försäljningsställen i 14 centraleuropeiska länder och i Kina. N-Tyre, det nya Nokian Tyres partnernätverket, har 53 anläggningar i Ryssland och Kazakhstan.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login