Ekonomiskt stöd hålls inne efter granskning av idrottsförbund

By on 1 oktober, 2017

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet till sex specialidrottsförbund. Skälet är att de inte lever upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har genomfört en granskning av samtliga föreningar i de nio medlemsförbund som har 50 eller färre föreningar. Bland annat har årsmötesprotokoll stadgar och medlemsförteckningar från samtliga föreningar i förbunden begärts in och gåtts igenom.

– Vi har statens förtroende att fördela stödet till specialidrottsförbunden och då måste uppgifter till oss vara korrekta, något annat är oacceptabelt, förklarar Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Sex av de nio granskade specialidrottsförbund lever inte upp till storlekskriteriet om 25 idrottsföreningar för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Svenska Biljardförbundet, Svenska Bob och Rodelförbundet, Svenska Landhockeyförbundet, Svenska Racerbåtförbundet, Svenska Dragkampförbundet och Svenska Dövidrottsförbundet har färre än 25 föreningar som uppfyller Riksidrottsförbundets villkor.

De tre förbund som har granskats och som uppfyller villkor för medlemskap är Svenska Baseboll och Softbollförbundet, Svenska Isseglarförbundet samt Svenska Squashförbundet.

Riksidrottsstyrelsen har beslutat, enligt gällande regler för fördelning av stöd till specialidrottsförbund, att hålla inne delar av det ekonomiska stödet för 2018, en summa på drygt 200 000 kronor i ett första steg.

Alla granskade medlemsförbund har aktiva föreningar dit stödet fördelats. Riksidrottsförbundet är inte ute efter att straffa enskilda idrottare men vi måste vara noga med att alla följer regler och stadgar. Nu närmast kommer Riksidrottsförbundet att träffa dessa sex förbund och föra samtal om deras situation, säger Björn Eriksson.

I januari 2018 tar Riksidrottsstyrelsen beslut om budget och då även kring stöd till de sex ovan nämnda förbunden. Under 2018 kommer en ny granskning av de sex förbunden att göras och även stickprov inom samtliga specialidrottsförbund för att få aktuellt underlag inför beslut om stöd för 2019.

Vid nästa Riksidrottsmöte i maj 2019 ska förslag om nya medlemskriterier, villkor och anslutningsformer behandlas. I samband med detta kommer både nya och befintliga förbund att prövas mot de nya kriterierna.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login