Estetelever på Lindeskolan skickar meddelande till politikerna

By on 29 februari, 2024
Bild: LindeKultur

Estetelever på Lindeskolan skickar meddelande till politikerna; ”Tänk på helheten!”

”Vi och många andra är oroliga för estetiska programmets framtid eftersom vi förstår hur det kan påverka hela kommunen. Vi hoppas att politikerna tänker på helhetsperspektivet när de fattar beslutet om Lindeskolans framtid.” Det skriver nio elever i en insändare som avslutas: ”Vi är tacksamma för att vi får spendera vår gymnasietid på estetiska programmet tillsammans med fantastiska lärare och elever.”

….

”Frågan om att lägga ner till exempel estetiska programmet på Lindeskolan har varit på bordet ett tag nu. På kommunfullmäktige den 26:e februari pratade Lillemor Bodman om att man måste ha ett helhetsperspektiv när man fattar politiska beslut. Vi som skrivit denna insändare är nio elever som går andra och tredje året på estetiska programmet i Lindesberg. Vi vill diskutera ifall det gynnar hela kommunen att lägga ner estetiska programmet.

Tidigare har det sagts att minst 15 behöriga elever behöver söka estetiska programmet för att programmets framtid ska vara säkrat. Hur kom politikerna fram till den siffran? Vad grundade man beslutet med? Tack vare samläsning mellan årskurserna och med t.ex. samhällsvetenskapliga programmet har man lyckats nå ett elevantal i klassrummen som går att försvara.

Sedan vill vi uppmärksamma att antalet behöriga elever som söker programmet kan komma att skifta. En del av eleverna som går på programmet idag hade inte behörighet när de sökte för första gången, eller sökte inte till Lindeskolans estetiska program förrän efter skolavslutningen i nian. Alltså kommer denna siffra att ändras, och även om de inte blir 15 elever i slutändan kommer lärarnas och elevernas tid optimeras så att allt ska funka på bästa sätt.

Sedan finns det delar av kommunen vi tycker alla ska vara stolta över. Två av dessa saker är vårt kulturliv och vår fantastiska gymnasieskola. Om estetiska programmet läggs ner kommer båda dessa påverkas negativt. Gymnasieskolan får ett mindre utbud på program och att det bjuds på sång under lucia, BEL, eller skolavslutningar blir ingen självklarhet. Att det blir mindre tillställningar och möjlighet för elever att utöva kultur påverkar såklart kulturlivet. Troligen kommer det även påverka kulturskolan eftersom kulturskolan och estetiska programmet jobbar tillsammans på flera fronter. Lillemor Bodman sa i Lindenytt den 8:e februari att hon inte vill röra Kulturskolan och satsa på den när ekonomin tillåter. Om ni vill satsa och gynna kulturskolan ska ni inte lägga ner estetiska programmet.

För det tredje vill vi prata om lokalerna. Om estetprogrammet läggs ner kommer lokalerna som programmet använder användas mindre. Estetiska programmet delar dessa lokaler med kulturskolan. Om kulturskolan ska fortsätta använda lokalerna kommer det bli svårt att bygga om dem så att de anpassas till vanlig undervisning i t.ex. matematik eller svenska. Alltså skulle nedläggning av estetiska programmet leda till att lokaler, som kommunen betalar för, används mindre. Kulturskolan har mycket av sin verksamhet på eftermiddagarna och kvällarna eftersom deras elever går i skolan på dagtid. Hur tänker politikerna att vi ska använda lokalerna på bästa sätt? Och kommer vi spara pengar ifall vi inte går ur lokaler?

Vi vill även lyfta punkter som tidigare personer har lyft. Punkter som är viktiga att ha med i helhetsperspektivet. Det kommer bl.a. påverka samhällsprogrammet som just nu har en och en halv klass, och utan samläsning med estetiska programmet kommer detta inte gå. Alltså skulle det minska antalet samhällselever på skolan. Personer med NPF-diagnoser kan påverkas och riskera att bli UVAS (unga vuxna som inte är i arbete eller utbildning), och om elever väljer att plugga i en annan kommun kommer pengar som ett sår blöda ut till den andra kommunen. Det blir en ekonomisk förlust för kommunen på flera fronter.

Det finns fler punkter man kan diskutera, men vi väljer att stoppa där. Vi och många andra är oroliga för estetiska programmets framtid eftersom vi förstår hur det kan påverka hela kommunen. Vi hoppas politikerna tar med sig alla dessa punkter och tänker på helhetsperspektivet när de fattar detta beslut. Vi är tacksam för att vi får spendera vår gymnasietid på estetiska programmet på Lindeskolan tillsammans med fantastiska lärare och elever.”

Elever på Lindeskolans Estetiska program

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login