All posts tagged "Politiker"

 • Politikerna måste prioritera medarbetarna

  Kommun- och regionpolitiker i Örebro län formerar sig nu inför kommande mandatperiod, flera förslag som lyftes under valrörelsen handlar om att stärka välfärden. Men för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste det till viktiga...

  • Posted september 26, 2022
  • 0
 • Så här svarar partierna

  Så här svarar partierna i Lindesberg på SVT:s valkompass-fråga om kulturen. Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur? Det är en av de frågor i SVT:s valkompass 2022 som nu besvarats av alla nio politiska partier...

  • Posted augusti 21, 2022
  • 0
 • Politikerna i Örebro måste säkra tillgången på socialarbetare

  Debattartikel – artikeln innehåller personliga åsikter och värderingar. Socialtjänsten har länge varit under hård press, en aktuell undersökning från Vision visar att bara var åttonde inom socialt arbete tycker att resurserna räcker för att ge människor det...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsen arrangerade demokratikonferens kring hot och hat mot politiker

  Fredag 6 maj träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från länets kommuner för att mötas kring hur de gemensamt kan värna demokratin och det politiska samtalet. Talman Andreas Norlén inledde konferensen och konstaterade att den svenska demokratin står stark...

  • Posted maj 10, 2022
  • 0
 • Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020

  26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det är vanligt att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av...

  • Posted oktober 29, 2021
  • 0
 • Stor okunskap bland politiker om armlängds avstånd

  Riksförbundet Sveriges Museer publicerar nu en rapport om armlängds avstånd inom museiområdet. Museichefer vittnar om att övertramp förekommer och att okunskapen om betydelsen av principen om armlängds avstånd är utbredd. Särskilt utsatta är de museer som har...

  • Posted juli 8, 2021
  • 0
 • Trakasserier och fördomar mot politiker i sociala medier

  FOI har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skrivit två rapporter. Den ena rapporten innehåller en undersökning om i vilken omfattning och vilka fördomar som finns om politiker i sociala medier. I den andra rapporten...

  • Posted maj 27, 2021
  • 0
 • Vad tycker politikerna om skolbiblioteken i Lindesbergs kommun?

  Skollagen innehåller krav på skolbibliotek till alla elever – men tolkningsmöjligheter för alternativa skolbibliotekslösningar ökar skillnaderna mellan olika skolor. Därför behövs handlingskraft för att stärka skolbiblioteken som pedagogisk resurs. Vad tycker politikerna i Lindesbergs kommun om detta? ...

  • Posted maj 4, 2021
  • 0
 • Båtägarna lämnas i sticket när politikerna duckar för utförseln av stulna båtmotorer

  När Sveriges gränser nu öppnats upp efter stängningen på grund av coronapandemin, märks en tydlig ökning av antalet båtmotorstölder. Ansvariga politiker har ännu inte lyckats stävja utförseln och lämnar ansvaret helt på båtägarna. – Vi vill se...

  • Posted september 14, 2020
  • 0
 • Bra att politikerna vill veta mer om studieförbunden

  Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun – och kulturevenemang som arrangerades med stöd av studieförbund lockade totalt 20.910 deltagare. ”Studieförbunden är viktiga för kulturlivet i Lindesberg – därför är det självklart...

  • Posted juli 13, 2020
  • 0