Alla inlägg taggade "Politiker"

 • Politiker praktiserar i verksamheterna

  Som en del av kommunens deltagande i Funktionshinderbanans ”Sopiga eller schyssta LSS-hem?”, har många av politikerna i Nämnden för funktionshindrade nu antagit utmaningen att praktisera i verksamheterna. Georg Barsom, ordförande i Nämnden för funktionshindrade, kommer att gå...

  • Skrivet april 27, 2018
  • 0
 • Motormännens råd till politikerna: Ge alla en chans att ställa om

  Motormännen talade igår i riksdagens trafikutskott om den utmaning hushållen ställs inför när det gäller att öka användningen av alternativa drivmedel. Att omställningen till fossiloberoende går för långsamt känner de flesta till, så varför gör inte politikerna...

  • Skrivet april 13, 2018
  • 0
 • Nio politiker i Örebro antar utmaning att praktisera på LSS-boende

  Örebro är en av åtta kommuner som hittills antagit en utmaning från Funktionshinderbanan om att skicka ansvarig politiker på praktik på ett LSS-boende för personer med särskilda behov, Örebro skickar nio politiker från sex politiska partier på...

  • Skrivet mars 22, 2018
  • 0
 • Politikerna bryr sig inte

  Svenskarna i ny undersökning: ”Vi kan inte påverka våra städers utveckling – politikerna bryr sig inte”! Svenskarna har många tankar kring deras städers utveckling och majoriteten vill främst se fler grönområden, uteserveringar och parker. Två av tre...

  • Skrivet oktober 18, 2017
  • 0
 • Hyresgästföreningen bjuder in Örebros politiker till Nattfotbollen

  Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen. Nattfotbollen är i fullgång i flera av Örebros stadsdelar, Oxhagen...

  • Skrivet juli 14, 2017
  • 0
 • Örebro kommun, modellkommun och mentor i jämställdhetsarbete

  Under 2016 deltog Örebro kommun i projekt Modellkommuner där ett antal kommuner utvecklade sitt jämställdhetsarbete tillsammans genom systematiska jämförelser, s.k. benchmarking. Nu fortsätter Örebro kommun som mentor och bollplank åt tre nya kommuner i nästa etapp av...

  • Skrivet mars 24, 2017
  • 0
 • Så vill lobbyisten vara politikernas vänner bakom EU-kulisserna

  Lobbyister jobbar aktivt för att bakom kulisserna hitta sätt att påverka politiker, helst vill de bli sedda som vänner. Den lagstiftning som finns för att reglera lobbying i EU täcker inte in hur det fungerar i praktiken,...

  • Skrivet mars 7, 2017
  • 0
 • Politik | 70 % av Sveriges politiker tycker att hästnäringen är viktig

  En undersökning nyligen genomförd av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) visar att över 70 % av de svenska politikerna upplever att hästnäringen är viktig för samhällsutvecklingen. 1180 politiker deltog i undersökningen som fokuserade kring ett antal frågor om...

  • Skrivet september 22, 2016
  • 0