Politiker får rådet att avslå rivningslov i Lindesberg

By on 4 februari, 2023
Bild: LindeKultur

Bebyggelseantikvarie råder politikerna avslå rivningslov för Michelsonska huset.

Bebyggelseantikvarie och bygglovshandläggare Elise Lund råder politikerna i bygg- och miljönämnden i Lindesbergs kommun att avslå fastighetsägarens ansökan om rivningslov för bland annat Michelsonska huset.

Samtliga tre fastigheter i kvarteret bedöms vara byggnader med stora eller mycket stora kulturvärden:

”Att mista dem vore att mista en stor och viktig del i Lindesbergs historia och stadsbild”.

Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram ett första beslut om avslag för samtliga rivningslov och sänt till fastighetsägaren. De har rätt att bemöta förslaget och sedan är det planerat att ärendet ska tas upp i bygg- och miljönämnden 10 februari för definitivt beslut, enligt Elise Lund – bebyggelseantikvarie och bygglovshandläggare i Samhällsbyggnad Bergslagen.

Blå – En byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde, särskilt kulturhistoriskt värde enligt PBL.

Blå byggnader är välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och arkitekturstil och har en stor betydelse för Lindesbergs historia samt stadsbild. Förändringar och underhålla ska göras varsamt, byggnaden får inte förvanskas.

Grön – Kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Byggnaden är betydelsefull i sin omgivning och för omgivningens karaktär.

Förändringar kan ha skett, och ett återställande till skick närmare originalet skulle kunna höja det kulturhistoriska värdet till blått. Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden bör omfattas av förvanskningsförbudet 8.13.

Gul – Byggnad med visst värde och som bidrar till platsen med sin gestalning.

Förändringar och underhålla ska göras varsamt, det vill säga, anpassas till byggnadens karaktär och utformning.

I Samhällsbyggnads Bergslagens ”Kulturmiljöanalys för Bromsen 8, 9 och 23” summeras analysen:

”Samtliga tre fastigheter, Bromsen 23, Bromsen 8 och Bromsen 9 bedöms vara byggnader med stora eller mycket stora kulturvärden. Att mista dem vore att mista en stor och viktig del i Lindesbergs historia och stadsbild.

Att utveckla kvarteret med nya byggnationer bedöms dock vara möjligt, och ses också som positivt för kvarteret och framtidens Lindesberg. Utformning på tillkommande bebyggelse bör då ta hänsyn till den äldre bebyggelsen vad gäller skala och kulör.

En kulturmiljöutredning är ett användbart verktyg för att kunna tydliggöra vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga vid omvandling och utveckling av ett område.”

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login