All posts tagged "Michelsonska huset"

 • Kampen för Michelsonska huset i Lindesberg fortsätter

  Fastigheterna i kvarteret Bromsen, däribland Michelsonska huset, får inte rivas. Eftersom inga fler överklaganden inkommit har länsstyrelsens beslut nu vunnit laga kraft. Men byggnaderna får inte förfalla ytterligare, anser Lindesbergs Hembygdsförening som fortsätter kampen för att rädda...

  • Posted augusti 28, 2023
  • 0
 • Michelsonska huset i Lindesberg får inte rivas

  Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att upphäva rivningsbeslutet för Michelsonska huset och Bergslagspostens förra tidningshus på Smedjegatan i Lindesberg, länsstyrelsen bedömer att de två byggnaderna är att anse som särskilt värdefulla enligt 8:e kapitlet i Plan-...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Därför överklagar vi rivningsbeslutet

  ”Rivningsbeslutet strider mot lagen! Har ledamöterna i bygg- och miljönämnden hört talas om Plan- och bygglagen, PBL?” Det skriver Lindesbergs Hembygdsförening som anser att bygg- och miljönämndens beslut från den 10 februari 2023 grundas på helt ovidkommande...

  • Posted februari 26, 2023
  • 0
 • Politiker får rådet att avslå rivningslov i Lindesberg

  Bebyggelseantikvarie råder politikerna avslå rivningslov för Michelsonska huset. Bebyggelseantikvarie och bygglovshandläggare Elise Lund råder politikerna i bygg- och miljönämnden i Lindesbergs kommun att avslå fastighetsägarens ansökan om rivningslov för bland annat Michelsonska huset. Samtliga tre fastigheter i...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Bred opinion i Lindesberg mot rivning av Michelsonska huset

  Lindesbergs Hembygdsförening har uppvaktat Lindesbergs kommuns politiska ledning med anledning av en eventuell rivning av Michelsonska huset vilket föreningen motsätter sig, samtidigt överlämnades protestlistor med sammanlagt 634 namn. Hembygdsföreningen, som representerades av Göran Karlsson och Eva Dahl,...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • Höga lagstadgade krav för att få riva

  Höga lagstadgade krav för att få riva Michelsonska huset i Lindesberg, Länsstyrelsen i Örebro län och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens stadsarkitekt motsätter sig en rivning av Michelsonska huset i Lindesberg. Om fastighetsägaren ändå beviljas rivningslov ställs höga lagstadgade krav på...

  • Posted november 25, 2022
  • 0
 • Lindesbergs Hembygdsförening: Bevara Michelsonska huset (Folkes Foto)

  Michelsonska huset i centrala Lindesberg – eller Folkes Foto som byggnaden också brukar kallas – har ett omistligt kulturhistoriskt värde och får absolut inte rivas. Det förklarar styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening som motsätter sig att det byggs...

  • Posted maj 7, 2022
  • 0