Färre nyfödda än på 16 år i Örebro

By on 25 februari, 2023
Arkivbild

Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Örebro kommun var det 16 år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB.

Den totala folkmängden i kommunen ökade dock med 1 070 invånare.

I Örebro kommun föddes 1 608 levande barn under förra året.

Senast det föddes färre barn i Örebro kommun var 2006. Då föddes det 1 541 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021.

Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.

– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.

Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

I Örebro kommun bor numera 158 057 personer. Det är en ökning med 1 070 personer, motsvarande 0,7 procent, jämfört med år 2021.

– Det är framför allt inflyttningen som gör att folkmängden i Örebro kommun ökar jämfört med året innan. 9 011 personer flyttade dit under förra året, medan 8 311 flyttade därifrån. Trots de relativt låga födelsetalen var det fortfarande fler som föddes än som dog i kommunen, säger Lovisa Sköld.

I hela Örebro län krymper befolkningen med minst 0,2 procent i fem av tolv kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Lekebergs kommun för (1,8 procent), medan folkmängden i Hällefors kommun minskade mest (2,8 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 521 556 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2021.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 159 kommuner vuxit och 131 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Sigtuna kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,2 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Överkalix kommun i Norrbottens län krympt med 2,8 procent.

– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

Så utvecklades befolkningen i Örebro kommun mellan 2021 och 2022
.
Folkmängd 2021 156 987  
Födda 1 608  
Döda 1 288  
Inflyttade 9 011  
Utflyttade 8 311  
Folkmängd 2022* 158 057 +1 070
*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.
Andra nyckeltal för Örebro kommun
.
Nyckeltal 2022 2021
Andel födda i Sverige 80,5 % 80,7 %
Andel utrikes födda 19,6 % 19,3 %
Skilsmässor 325 349
Giftermål 726 571
Andel män 49,6 % 49,6 %
Andel kvinnor 50,4 % 50,4 %

Örebro
Örebronyheter

Källa: SCB
Fakta och metod
Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.
Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. De redovisas i en justeringspost.
I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.
Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.
Statistiken om kommuner och län för 1968–1998 redovisas enligt den regionala indelningen som gällde 1998.
För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade till och med vecka 13 året efter födelsen. Från 1998 är det till och med vecka 4 året efter födelsen.
Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

You must be logged in to post a comment Login