Färre viltolyckor 2022 här är risken att drabbas störst

By on 2 februari, 2023
Bild: Dina Försäkringar

Viltolyckorna minskade förra året, däremot ökade vildsvinsolyckorna. Detta visar statistik från Nationella Viltolycksrådet som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat.

Dina Försäkringar har även kartlagt var i landet det är störst risk att råka ut för en viltolycka.

Varje år sker mellan 60-65 000 olyckor med djur på svenska vägar. Det motsvarar cirka sju per timme – eller 170 per dygn. I fjol anmäldes 61 410 viltolyckor, en minskning med 6,1 procent jämfört med året före.

Vildsvinsolyckorna ökar igen

Det djur som är inblandat i flest olyckor är rådjur. Att krocka med rådjur är nästan tio gånger vanligare än att krocka med ett vildsvin som är det näst vanligaste följt av älg. Rådjursolyckorna minskade dock förra året.

Det gjorde även de ofta mycket allvarliga olyckorna med älg. Vildsvinsolyckorna ökade däremot efter att ha fallit tillbaka under 2021, cirka 300 fler vildsvinsolyckor rapporterades.

Länet som är värst drabbat

I 6 av 21 län ökade viltolyckorna. Störst var ökningen i Blekinge (+13, 6%) och Gävleborgs län (+6,5 %) medan Norrbottens län (-29,4 %), Värmlands län (-26,2 %) och Dalarnas län (-26,2 %) såg störst minskning.

Flest viltolyckor i förhållande till antal registrerade bilar har Kalmar län, Kronobergs län och Södermanlands län, visar Dina Försäkringars kartläggning. Kalmar län hade i fjol 32,9 viltolyckor per 1 000 bilar, nästan tre gånger mer än rikssnittet (12,3). Minst viltolyckor är det i norra Sverige. I Norrbottens län inträffade endast 4,1 viltolyckor per 1 000 bilar.

För att minska risken att drabbas av en viltolycka är det enligt Victor Öberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar, viktigt att veta när och var risken att stöta på vilda djur är som störst.

– I gryningen och skymningen är det många djur som är aktiva, detta gäller exempelvis vildsvinen som är det viltslag vi ser åter ökar i olycksstatistiken. Särskilt uppmärksam ska man vara vid skogskanter och där viltstängsel börjar och slutar. När det är snörikt brukar djuren också ta sig fram på vägarna, så då gäller det att vara extra vaksam på rörelser längs med vägkanten. Annars gäller som alltid att anpassa hastigheten för att hinna reagera i tid, säger Victor Öberg.

Råkar man ut för en olycka med vilt finns det några saker som är viktiga att tänka på. Bland annat har du vissa skyldigheter, påpekar Victor Öberg.

– Alla olyckor med större djur som hjortdjur, rådjur, älg, vildsvin, järv, lo, varg och björn måste anmälas till polisen, och det ska göras direkt. Räv, grävling, hare och mindre djur behöver däremot inte rapporteras in. För att underlätta eftersök av det skadade djuret ska du också markera ut åt vilket håll djuret försvann. Det finns speciella markeringsremsor att använda om jag tycker alla bör ha liggandes i bilen. Men har du ingen går det bra med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Viltolyckor förra året – län för län

Län Antal viltolyckor Förändring jmf 2021 Antal olyckor/1 000 personbilar
Dalarnas Län 2 100 -26,2 % 12,5
Gävleborgs län 1 791 +6,5 % 11,7
Jämtlands län 1 531 -1,5 % 20,3
Kalmar län 4 456 +1,4 % 32,9
Norrbottens län 587 -29,4 % 4,1
Stockholms län 5 493 +2,6 % 5,7
Uppsala län 3 324 +4,7 % 19,5
Västerbottens län 880 -19,7 % 6,3
Västmanlands län 1 541 -1,3 % 11,2
Örebro län 1 912 -21,0 % 12,5
Blekinge län 1 694 +13,6 % 19,7
Gotlands län 751 -18,7 % 20,4
Hallands län 2117 -0,4 % 11,7
Jönköpings län 3257 -11,0 % 16,8
Kronobergs län 2598 -12,5 % 24,9
Skåne län 6288 +2,6 % 9,4
Södermanlands län 3 174 -11,8 % 21,4
Värmlands län 2 907 -26,2 % 18,5
Västernorrlands län 1 049 -17,0 % 7,8
Västra Götalands län 10 035 -5,3 % 12,4
Östergötlands län 3 561 +0,1 % 16,0
Totalt 61 410 -6,1 % 12,3

Dina Försäkringar tipsar – Så här kan du minska risken för viltolycka

  1. Håll hastigheten och håll uppsikt. På så sätt ökar möjligheten att du ska hinna se djuren längs vägen.
  2. Var uppmärksam på din omgivning. Särskilt från skymning till gryning då djuren är mest aktiva och rör sig vid åkrar och sjöar.
  3. Bromsa och håll dig på körbanan. Att väja för att undvika djuret är inte alltid det bästa, då en okontrollerad manöver kan leda till att du hamnar i mötande körbana eller i diket. Försök istället att förflytta bilen inom vägbanan.
  4. Rätt bilsäkerhet och utrustning. Se alltid till att ha fullt fungerande bromsar och lysen. Rätt däck för säsongen med bra grepp och mönsterdjup minskar också risken för skada eftersom bromssträckan förkortas. Har du barn i bilen så använd som alltid en säker bilbarnstol eller liknande anpassad för barnet.
  5. Planera färdvägen. Använd Viltolycksrådets hemsida där du kan få din färdväg utritad och se var viltolyckor inträffat tidigare.

Dina Försäkringar tipsar – Gör så här vid en olycka med ett vilt djur:

  1. Stanna bilen på ett säkert sätt och sätt ut varningstriangeln. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  2. Märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller Viltolycksrådets remsa, som du kan skriva ut på Nationella Viltolycksrådets webbplats. Viltremsor går även att få gratis på bl.a. polisstationer och besiktningsstationer.
  3. Ring polisen på 112 och anmäl olyckan. Du ska bland annat uppge olycksplatsen och viltslaget.
  4. Anmälningsplikt till polisen gäller om du kör på en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
  5. Anmäl till ditt försäkringsbolag om fordonet, du själv eller någon passagerare skadats vid kollisionen.

Sverige
Örebronyheter

Källa Dina Försäkringar

You must be logged in to post a comment Login