Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll

By on 31 oktober, 2022
Foto: Navet

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn.

För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag. Av de tillfrågade fastighetsbolagen tror ca 45 procent att investeringarna i underhåll kommer att öka under 2023, drygt 25 procent tror att det kommer ligga kvar på samma nivå som 2022 och 25 procent väntar sig en minskning.

– Det tyder på en fortsatt positiv utveckling av underhållet, kommenterar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet.

Det är dock viktigt att notera att det finns en stor osäkerhet bland fastighetsbolagen. De viktigaste faktorerna som kan påverka underhållets omfattning under den kommande tvåårsperioden är, enligt panelen, energiprisernas och räntornas utveckling samt de höga materialpriserna.

Om energipriserna och räntorna stiger samtidigt som materialpriserna ligger kvar på en hög nivå, kan mängden underhåll bli betydligt lägre. Samtidigt är det tydligt att invändigt underhåll har hög prioritet de kommande två åren.

En förklaring kan vara att invändigt underhåll har tvingats stå tillbaka under de två senaste åren, på grund av besöksrestriktioner i samband med pandemin.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet

You must be logged in to post a comment Login