Fem av tio invånare i Örebro län för tunga för att åka ambulans

Av på 9 juni, 2021

Både invånarna i Örebro län och utrustningen i svenska ambulanser blir allt tyngre, vilket leder till att många ambulanser blir överlastade. Det visar en sammanställning av data från SCB och Folkhälsomyndigheten som analyserats av det svenska medtechbolaget Mirola.

En överlastad ambulans får längre bromssträcka och sämre väghållning, vilket i sin tur ökar risken för olyckor.

– En överlastad ambulans har längre bromssträcka och sämre väghållning vilket utgör en allvarlig trafikfara. Eftersom svenskarna blir allt tyngre måste ambulansutrustningen bli lättare, säger Anders Gustafsson, vd på Mirola.

Vanliga ambulanser har en lastvikt på 400–700 kilo medan utrustningen generellt väger över 250 kilo. Utöver utrustning ska förare, sjukvårdspersonal, patient samt eventuell anhörig rymmas inom viktgränsen. Med ambulanspersonal och patient som väger omkring 75 kilo vardera blir vikten för enbart dem 225 kilo. Tillsammans med utrustningen blir vikten för allt i ambulansen 475 kilo och därmed långt över maxgränsen för många ambulanser. Samtidigt ökar andelen invånare i Örebro län med övervikt eller fetma och är nu hela 53 procent enligt Folkhälsomyndigheten.

– För att kunna ge bästa möjliga vård och samtidigt undvika överlast krävs att ambulanserna är välutrustade, vilket ställer krav på att utrustningen är väldesignad och väger så lite som möjligt. Att exempelvis byta ut en syrgasutrustning som väger 20 kilo mot en modern som bara väger 1,5 kilo gör att patienter och anhöriga kan åka ambulans utan att maxvikten överskrids, säger Anders Gustafsson.

Enligt Socialstyrelsen ska en ambulans ha utrustning som innebär att sjukvård som behövs innan patienten når ett sjukhus ska kunna ges både i och utanför ambulansen. Det betyder att det bör finnas utrustning som kan hantera ett antal olika nödsituationer, exempelvis hjärtstartare och syrgasutrustning. Mycket av utrustningen behöver kunna bäras långa sträckor av ambulanspersonalen.

– Ambulansen är ett utryckningsfordon som får framföras på ett sätt som lagen normalt inte tillåter och det ställer mycket höga krav på såväl förare som fordon. Men överlastade ambulanser är inte enbart en fråga om trafiksäkerhet – tung och otymplig utrustning blir också ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen som ska bära den, säger Anders Gustafsson.

Om beräkningarna

  • – En vanlig ambulans har en maximal lastvikt på 400–700 kilo, beroende på modell.
  • – Utrustningen i en ambulans väger vanligtvis omkring 250–300 kilo.
  • – En genomsnittlig svensk väger omkring 75 kilo enligt data från Folkhälsomyndigheten.
  • – Bland kvinnor är medelvikten cirka 68 kilo och bland män är den cirka 84 kilo enligt SCB.
  • – Ambulanser bemannas av två personer, en förare och ytterligare en sjukvårdspersonal.

Om ambulanspersonalen och patienten väger 75 kilo per person blir deras vikt 225 kilo. Den vikten, i kombination med en utrustning som väger minst 250 kilo, ger en totalvikt på 475 kilo, vilket är långt över maxgränsen på 400 kilo som gäller för vissa ambulanser.

Resultatet blir att ambulanserna kör patienter trots att fordonet då överskrider den maximala tillåtna vikten.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Mirola

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in