Fem pollineringsvänliga tips inför Pollineringsveckan

By on 13 maj, 2022
Foto: Plantagen

I Sverige är över 30 procent av bina och 20 procent av fjärilarna hotade, enligt Artdatabankens senaste rödlista. Men det finns mycket var och en kan göra för att bidra till att vända trenden. Under Pollineringsveckan, som i år inträffar 14–22 maj, ger Plantagen fem tips på vad alla kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald innebär att vi har ett artrikt och varierat landskap. Men tyvärr är många arter hotade och en del har redan försvunnit.

– För att vända den negativa trenden är det viktigt att skapa förutsättningar för ökad artrikedom även i våra hemmaodlingar. Alla kan göra skillnad och om alla hjälps åt kan vi bidra till att öka den biologiska mångfalden, säger Veronica Axelsson, trädgårdsmästare på Plantagen.

Ökat intresse för hållbara trädgårdar

Plantagens årliga rapport Växttrender visar att det finns ett tydligt intresse hos svenskarna att tänka klimatsmart i trädgården. Mer än var tredje (36 procent) har den biologiska mångfalden i åtanke när de odlar. Det finns också en växande efterfrågan på enkla och tydliga vägledningar som gör det lätt att välja rätt, och på mer konkret, tydlig och väl underbyggd information.

För att möta dessa behov visar Plantagen i alla sina butiker i Norden på stora skyltar med en växtguide vilka växter som gynnar pollinatörer. Den är utvecklad i samarbete med Pollinera Sverige, liksom guiden Pollineringsskolan som publicerats digitalt på plantagen.se.

Plantagen har också infört en märkning av produkter som är extra bra för pollinering och biologisk mångfald. Med en bi-symbol markeras växter både fysiskt på produktetikett och digitalt. Detta för att underlätta för kunder att välja växter som gynnar biologisk mångfald.

Fem pollineringsvänliga tips för hemmaodlaren:

  1. Odla blommor som vilda insekter dras till och olika sorter så att det blommar från tidig vår till sen höst.
  2. Bevara och skapa boplatser där pollinatörer kan lägga sina ägg. Det kan till exempel vara att låta död ved ligga kvar på marken eller att sätta upp ett insektshotell.
  3. Klipp inte gräset överallt – låt det gärna bli en äng i en del av trädgården. En lite vildare och naturlig miljö är bra för pollinerande insekter.
  4. Bin är livsnödvändiga men det finns mängder av pollinerande insekter. Döda inte insekter i onödan.
  5. Vatten är viktigt. Ställ ut fat med vatten och lägg små stenar eller kulor i så att insekterna kan landa utan att drunkna.

Om Pollineringsveckan

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med målet att med gemensamma krafter sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom. Sedan dess firas den varje år i slutet av maj genom olika aktiviteter och arrangemang i hela landet.

Under 2022 landar utställningen SURR på Naturhistoriska Riksmuseet alldeles bredvid Plantagenbutiken i Frescati. Passa på att förena nytta med nöje!

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa: Plantagen

You must be logged in to post a comment Login