All posts tagged "Bin"

 • Svärmtelefonen öppnar för femte säsongen

  Svärmtelefonen öppnar för femte säsongen, nu med nya kartfunktioner för att skydda bin. Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst från Sveriges Biodlares Riksförbund, som kopplar ihop dig som har upptäckt en bisvärm med en biodlare som kan fånga in...

  • Posted maj 14, 2024
  • 0
 • Gör Sverige vildare

  Nu drar WWF igång kampanjen Gör Sverige vildare som pågår fram till 31 augusti. Låt gräsmattan växa, rishögen ligga och rabatterna blomstra. – Genom att ge tillbaka lite natur kan vi hjälpa våra bin, humlor och insekter...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Rädda fjärilarnas och binas ängar på Ängens dag

  Den 5 augusti firas ”Ängens dag” med lie och räfsa i hela landet, men redan under juli har Naturskyddsföreningen bjudit in till slåtterfest. Syftet är att bevara de få återstående ängarna i Sverige och skydda den livsviktiga...

  • Posted juli 30, 2023
  • 0
 • Lokal honung en viktig motor

  Denna sommar står mycket på spel både för bönder och biodlare. Priset på svensk honung är i botten och många biodlare står med stora osålda lager samtidigt som importen av honung med oklart ursprung ökar. När vår...

  • Posted juli 19, 2023
  • 0
 • Lyckade samverkansprojekt för blommor och bin

  Lyckade samverkansprojekt för blommor och bin i odlingslandskapet, öppna landskap är en betydande del av vårt svenska kulturarv och utgör livsmiljöer för ett stort antal arter. Men, stora delar av vårt öppna landskap håller på att växa...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Hemmaodlare har bin och andra insekter i åtanke

  Av Sveriges nästan 300 arter vilda bin är en tredjedel hotade i Sverige, uppger Naturvårdsverket, det råder brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat. I samband...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Pollenallergiker säger ja till blommor och bin

  Pollenallergiker säger ja till blommor och bin, trots ökade symtom. Vildvuxna parker, irriterande småkryp och förvärrad pollenallergi. Tre saker många kan tänka sig att stå ut med om det bidrar till bättre livsmiljöer för bin, humlor, fjärilar, småfåglar,...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

  Växtskyddsmedel används i lantbruket för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra blombesökande insekter exponeras för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i landskapet. Just pollen visade sig innehålla många ämnen...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Karlskoga nia bland Sveriges bivänligaste kommuner 2022

  Vilka kommuner är bäst på att ta hand om våra vilda bin och andra pollinatörer? Det har Naturskyddsföreningen tagit reda på i en ny rapport som utvärderar de bivänliga insatser som 205 kommuner har rapporterat in i...

  • Posted maj 23, 2022
  • 0
 • Fem pollineringsvänliga tips inför Pollineringsveckan

  I Sverige är över 30 procent av bina och 20 procent av fjärilarna hotade, enligt Artdatabankens senaste rödlista. Men det finns mycket var och en kan göra för att bidra till att vända trenden. Under Pollineringsveckan, som...

  • Posted maj 13, 2022
  • 0