Rädda fjärilarnas och binas ängar på Ängens dag

By on 30 juli, 2023
Ängsvädd gillas av bin. Foto: Världens längsta blomsteräng.

Den 5 augusti firas ”Ängens dag” med lie och räfsa i hela landet, men redan under juli har Naturskyddsföreningen bjudit in till slåtterfest.

Syftet är att bevara de få återstående ängarna i Sverige och skydda den livsviktiga artrikedomen av växter, bin och andra pollinatörer.

– Vi måste gynna vilda bin och andra pollinatörer. När ängarna försvinner, går pollinatörerna miste om viktig mat och det drabbar även oss i slutändan. Dessa insekter pollinerar nämligen en tredjedel av allt vi äter, säger Karin Lexén.

Ängen är en plats som myllrar av liv. Det är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 50 djur- och växtarter kan finnas på en kvadratmeter äng, lika mycket som i en regnskog. Men i dag finns bara knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns för hundra år sedan. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör.

Med ängarna försvinner också många sorters blommor som ger mat åt mängder av fjärilar, bin och andra småkryp. Över 800 växt- och djurarter hotas i dag på grund av upphört slåtter och bete, enligt Artdatabanken. Ängens dag syftar till att vända den trenden genom att slå och hålla ängsmarker öppna.

Sammanlagt ordnas aktiviteter på ett hundratal platser runt om i landet fram till mitten av augusti. Följ med Naturskyddsföreningens ideella krafter ut med lie och räfsa för att slå ängarna på gammaldags sätt. På vissa platser ordnas det också fest och olika kulturaktiviteter.

Naturskyddsföreningen uppmanar i år även kommuner, privatpersoner och vägföreningar att göra om vägkanter till blommande marker.

– Sveriges alla vägkanter är bortglömda ytor med stor potential att förvandla till blommande marker. Vi vill skapa en korridor av ängsblommor på tusen kilometer genom hela landet som kan bli ett paradis för bin, fjärilar och andra pollinatörer, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login