Fler blev av med sitt körkort

By on 25 juli, 2023
Foto: Liza Simonsson

Under första halvåret 2023 återkallade Transportstyrelsen 19 080 körkort. Det är en ökning med 6,1 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Den vanligaste orsaken till återkallelse är en ”väsentlig överträdelse”. Vanligtvis innebär det fortkörning, rödljuskörning eller exempelvis att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. 9 872 körkort har återkallats av sådana orsaker hittills i år.

– I de flesta fall beror ett återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson, presschef på Transortstyrelsen.

Återkallade körkort i riket första halvåret 2019-2023

Återkallade körkort
per återkallelsepunkt
2019 2020 2021 2022 2023 Punkten betyder i huvudsak
Återkallelsepunkt 1 3358 3505 3114 3200 3542 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 2 63 74 94 56 106 Smitning
Återkallelsepunkt 3 256 367 678 856 953 Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 4 9840 11608 13448 9902 9872 En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsepunkt 5 680 675 602 521 508 Opålitlighet i nykerhetshänseende
Återkallelsepunkt 6 74  78 69 67 119 Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 7 2693 2606 2915 2855 3052 Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 8 2214 2302 2497 1677 2039 Ej lämnat läkarintyg eller bevis
om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 9 11 7 146 11 5 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 18352 20303 22476 17988 19080  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Män kraftigt överrepresenterade i statistiken

I Sverige finns cirka 6,9 miljoner körkortsinnehavare. 52 procent är män och 48 procent är kvinnor. Av de 19 080 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2023 avsåg 15 493 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den tydliga snedfördelningen syns genomgående oavsett återkallelsepunkt.

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, det vill säga kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys står män för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Mikael Andersson.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2018 – 2022 har 147 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 130 män vilket motsvarar 88 procent av det totala antalet omkomna.

Återkallade körkort första halvåret 2023 fördelning män och kvinnor

Återkallade körkort
per återkallelsepunkt
Totalt Varav män Varav kvinnor Punkten betyder i huvudsak
Återkallelsepunkt 1 3542 2977 565 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 2 106 75 31 Smitning
Återkallelsepunkt 3 953 861 92 Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 4 9872 8219 1653 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsepunkt 5 508 381 127 Opålitlighet i nyheterhetshänseende
Återkallelsepunkt 6 119 114 5 Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 7 3052 2316 736 Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 8 2039 1503 536 Ej lämnat länkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 9 5 4 1 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 19080 15493 3587  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login