Fler dödsfall i vägtrafiken

By on 13 januari, 2023
Arkivbild

Dödsolyckorna i trafiken ökade under 2022, efter en nedgång under pandemin, visar siffror som Transportstyrelsen presenterade under torsdagen. 220 personer omkom och 1 929 skadades svårt i vägtrafiken under 2022. Statistiken påvisar behov av att i högre grad separera cyklister och andra oskyddade trafikanter från biltrafiken, enligt Riksförbundet M Sverige.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet och över tid har antalet omkomna och svårt skadade minskat kraftigt i den svenska vägtrafiken. Under år 2022 ökade dock antalet dödsolyckor jämfört med de två tidigare åren. Detta beror delvis på att trafikflödet ökat igen efter en nedgång under coronapandemin, men det finns även andra viktiga faktorer.

– En hög andel av de svårt skadade och omkomna är cyklister och andra oskyddade trafikanter. Antalet svårt skadade cyklister uppgick 2022 till 358 enligt Transportstyrelsens preliminära siffror, vilket är det högsta antalet på 20 år. Antalet är 60 procent högre än snittet under femårsperioden 2017–2021, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

– Det finns en betydande risk att antalet allvarliga olyckorna med oskyddade trafikanter kommer att fortsätta öka framöver med tanke på att elcyklar medför högre hastigheter, att elsparkcyklarna ökar i antal och att det sätt offensiva politiska mål för att öka cyklingen. En sådan utveckling kräver tydliga satsningar på fler friliggande cykelvägar, säkrare korsningar och ett bättre underhåll av cykelbanorna, säger Tony Gunnarsson.

96 personer av de omkomna i vägtrafiken var oskyddade (cyklister, motorcyklister, mopedister, fotgängare, elsparkcyklister) medan 124 var skyddade trafikanter (färdandes i personbil, lastbil, a-traktor, buss).

– År 2022 medförde en mindre ökning av omkomna i mötesolyckor. Det visar på behovet av att öka takten i utbyggnaden av mitträcken. Mittsepareringen är det effektivaste sättet att minska risken för de farliga frontalkrockarna, säger Tony Gunnarsson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login