Fler flygpassagerare under 2021

By on 7 april, 2022

Antalet passagerare på svenska flygplatser uppgick till 10,9 miljoner under 2021, vilket är 1,4 miljoner fler än året innan. Förändringen är störst för utrikesflyget som ökade med 17 procent, medan inrikesflyget ökade med 9 procent.

Det senaste årets uppgång ska dock sättas i relation till de nivåer av passagerare som var innan coronapandemin. Under 2019 var det totala antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser 38 miljoner. Därmed har antalet passagerare minskat med hela 71 procent sedan 2019. Under 2020 och 2021 har antalet flygpassagerare varit på samma nivåer som tidigt 1980-tal.

Antalet landningar för flygplan i linjefart eller i chartertrafik var 97 000 under 2021, vilket var en ökning med 7 procent. För utrikestrafik var ökningen 8 procent och för inrikestrafik var den 5 procent.

För inrikestrafiken steg kabinfaktorn, det vill säga hur välfyllda planen var, med 5 procentenheter till 53 procent 2021. Under 2019 året innan pandemin låg den på 61 procent. För utrikestrafiken sjönk kabinfaktorn med 6 procentenheter till 71 procent avseende charter under 2021, medan den för linjefart steg 4 procentenheter till 61 procent under samma period.

Mängden fraktat gods med flyg ökade med 11 procent under 2021 jämfört med föregående år. Totalt uppgick fraktvikten till 146 600 ton. I stort sett all frakt kan hänföras till utrikestrafik, då endast 1 procent var inrikes.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Luftfart 2021”. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Myndigheten Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login